หน้าเว็บ

วันพุธที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2564

กองทัพอากาศ รับมอบเฮลิคอปเตอร์ EC725 จำนวน 4 ลำ สุดท้าย

กองทัพอากาศ ได้ทำการตรวจรับ เฮลิคอปเตอร์แบบที่ ๑๑ (EC725) ขั้นสุดท้าย จำนวน 4 ลำ ตามโครงการจัดหาตั้งแต่ปี 2561 ทำให้ปัจจุบันกองทัพอากาศมี EC725 เข้าประจำการครบรวม 12 ลำ ตามโครงการ
---------------------------
ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศตรวจรับเฮลิคอปเตอร์แบบที่ ๑๑ (EC 725) ขั้นสุดท้าย จากบริษัท แอร์บัส เฮลิคอปเตอร์ (AIRBUS HELICOPTER)

พลอากาศเอก ชานนท์ มุ่งธัญญา ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็นประธานในการตรวจรับเฮลิคอปเตอร์แบบที่ ๑๑ (EC 725) ขั้นสุดท้าย จากบริษัท แอร์บัส เฮลิคอปเตอร์ (AIRBUS HELICOPTER) ตามที่ กองทัพอากาศ ได้ดำเนินโครงการจัดหาเฮลิคอปเตอร์ขนาดกลาง สำหรับค้นหาและช่วยชีวิตในพื้นที่การรบ พร้อมอะไหล่ อุปกรณ์ ระบบส่งกำลังบำรุง ระบบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการบริหารและหลักสูตรการฝึกอบรม นักบิน และเจ้าหน้าที่สนับสนุน โดยมี นาวาอากาศเอก อานนท์ สิริปริญญา รองผู้บังคับการกองบิน ๒ ให้การต้อนรับ ณ อาคารกองบังคับการฝูงบิน ๒๐๓ กองบิน ๒ เมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๔

ทั้งนี้ โครงการจัดหาเฮลิคอปเตอร์ดังกล่าวเป็นโครงการต่อเนื่อง โดยเริ่มโครงการจัดหาตั้งแต่ปี ๒๕๖๑ เป็นต้นมา และการตรวจรับเฮลิคอปเตอร์แบบที่ ๑๑ ขั้นสุดท้าย การตรวจสอบอุปกรณ์และเอกสารที่เกี่ยวข้อง ครบถ้วนสมบูรณ์เป็นไปตามความต้องการของทางราชการ โดย พลอากาศเอก ชานนท์ มุ่งธัญญา เป็นผู้แทนกองทัพอากาศ ลงนามตรวจรับร่วมกับ  Mr. Vincent DEBRULE ; Head of Region APAC ผู้แทนบริษัท แอร์บัส เฮลิคอปเตอร์ (AIRBUS HELICOPTER)
https://www.facebook.com/rtafnews.mi.th/posts/2082639331912331

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น