หน้าเว็บ

วันศุกร์ที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2564

นายทหารนักเรียนหลักสูตรนายทหารชั้นผู้บังคับฝูง รุ่นที่ 138 คณะอาจารย์ และเจ้าหน้าที่ เยี่ยมชม กองบิน 23

กองบิน ๒๓ ให้การต้อนรับ นายทหารนักเรียนหลักสูตรนายทหารชั้นผู้บังคับฝูง รุ่นที่ ๑๓๘ คณะอาจารย์ และเจ้าหน้าที่

นาวาอากาศเอก วิศรุต จันทประดิษฐ์ ผู้บังคับการกองบิน ๒๓ มอบหมายให้ นาวาอากาศเอก ณรงค์เดช ห่อเย็น รองผู้บังคับการกองบิน ๒๓ ให้การต้อนรับ นาวาอากาศเอก ศิริพงษ์ ศรีตุลานุกค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนนายทหารชั้นผู้บังคับฝูง กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ พร้อมด้วยนายทหารนักเรียนหลักสูตรนายทหารชั้นผู้บังคับฝูง รุ่นที่ ๑๓๘ คณะอาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ในโอกาสเดินทางมาศึกษาดูงาน ศึกษาภูมิประเทศ และศึกษาองค์ประกอบกำลังอำนาจแห่งภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และได้เดินทางมาศึกษาดูงาน ณ กองบิน ๒๓ จังหวัดอุดรธานี เมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๔

- ผู้รับผิดชอบ : น.ท.จีรพงศ์ ทองโคตร
- ภาพข่าว : พ.อ.อ.ประเยาว์ คุณาคม
- จัดทำข่าว : พ.อ.ต.กมล โสภา
- โทร.๔๕๒๔๔
https://www.facebook.com/Wing23.rtaf/posts/3070842026521535

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น