หน้าเว็บ

วันจันทร์ที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2564

เปิดเผยภาพ ALPHA JET / 23114 ได้รับการทำสีพรางใหม่

เปิดเผยภาพ เครื่องบินโจมตี ALPHA JET หมายเลข 23114 ซึ่งเป็นเครื่องแรกที่ได้ผ่านการปรับปรุงความทันสมัย ตามโครงการปรับปรุงขีดความสามารถ ALPHA JET TH โดยบริษัท อุตสาหกรรมการบิน Thai Aviation Industries (TAI) และบริษัท RV Connex ตามนโยบายจัดหาและพัฒนา Purchase and Development ได้รับการทำสีพรางใหม่

ภาพจากการเยี่ยมชมกองบิน 23 แสดงให้เห็น เครื่องบินโจมตี แบบที่ 7 (Alpha Jet) หมายเลข 23114 ในลายพรางขาว-เทาสามโทนสีใหม่ โดยเป็น Alpha Jet เครื่องแรกที่ได้รับการปรับปรุงความทันสมัย ทำการบินครั้งแรก เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2564 ที่ผ่านมา ซึ่งในขณะนั้นลำตัวเครื่องยังเป็นสีรองพื้น (Color Primer) สีเหลือง
---------------------------
กองบิน ๒๓ ให้การต้อนรับ รองผู้อำนวยการสำนักนโยบายและบริหารกำลังพล กรมกำลังพลทหารอากาศ และคณะ
https://www.facebook.com/Wing23.rtaf/posts/3065354977070240
---------------------------
กองบิน ๒๓ ให้การต้อนรับ คณะนายทหารนักเรียน หลักสูตรเสนาธิการทหารเรือ รุ่นที่ ๘๒
https://www.facebook.com/Wing23.rtaf/posts/3066179626987775

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น