หน้าเว็บ

วันศุกร์ที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2564

กองทัพอากาศ ตรวจรับเฮลิคอปเตอร์ EC725 ...

พลอากาศเอก ชานนท์  มุ่งธัญญา  ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศ ตรวจรับเฮลิคอปเตอร์แบบที่ 11 (EC725) ขั้นสุดท้าย จากบริษัท AIRBUS HELICOPTER ตามที่ กองทัพอากาศ ได้ดำเนินโครงการจัดหาเฮลิคอปเตอร์ขนาดกลาง สำหรับค้นหาและช่วยชีวิตในพื้นที่การรบ พร้อมอะไหล่ อุปกรณ์ ระบบส่งกำลังบำรุง ระบบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการบริหารและหลักสูตรการฝึกอบรม นักบิน และเจ้าหน้าที่สนับสนุน 
โดยมี นาวาอากาศเอก อานนท์  สิริปริญญา รองผู้บังคับการกองบิน 2 ร่วมพิธี ณ อาคารกองบังคับการฝูงบิน 203 กองบิน 2

ทั้งนี้ เป็นโครงการต่อเนื่อง โดยเริ่มโครงการจัดหาตั้งแต่ปี 2561 เป็นต้นมา และการตรวจรับเฮลิคอปเตอร์ ขั้นสุดท้าย การตรวจสอบอุปกรณ์และเอกสารที่เกี่ยวข้อง ครบถ้วนสมบูรณ์เป็นไปตามความต้องการของทางราชการ

โดย พลอากาศเอก ชานนท์  มุ่งธัญญา เป็นผู้แทนกองทัพอากาศ ลงนามตรวจรับร่วมกับ Mr. Vincent DEBRULE; Head of Region APAC ผู้แทนบริษัท AIRBUS HELICOPTER
: กองทัพอากาศ
https://www.facebook.com/WassanaJournalist/posts/4741020929289661

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น