หน้าเว็บ

วันจันทร์ที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2561

พิธีส่งมอบเครื่องบิน F-16 Mid-Life Update ให้ กองบิน 4


“บิ๊กต่าย” ส่งมอบเครื่องบิน F-16 Mid-Life Update ให้ กองบิน 4 ชี้เสมือนมีเครื่องบินใหม่ ทันสมัย ปรับปรุงระบบ Avionics ระบบอาวุธ และระบบป้องกันตนเอง

บิ๊กต่าย พลอากาศเอก ชัยพฤกษ์ ดิษยะศริน ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศ และว่าที่ ผู้บัญชาการทหารอาศคนใหม่ ทำพิธีส่งมอบเครื่องบินขับไล่แบบ 19/ก หรือ  F-16 ตามโครงการปรับปรุงความสามารถ (F-16 Mid-Life Update) เพื่อประจำการใน กองบิน 4 อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์

โดยมีนายทหารชั้นผู้ใหญ่กองทัพอากาศ ผู้แทนกองทัพอากาศสหรัฐอเมริกา ผู้แทนบริษัท Lockheed Martin Aeronautics ผู้แทน บริษัท อุตสาหกรรมการบิน จำกัด รวมถึง ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการของกองบิน 4 เข้าร่วมพิธี

กองทัพอากาศได้ดำเนินโครงการปรับปรุงขีดความสามารถ เครื่องบินขับไล่แบบ 19/ก โดยการจัดหาแบบ รัฐบาลต่อรัฐบาล กับรัฐบาลสหรัฐอเมริกา เพื่อปรับปรุงระบบ Avionics ระบบอาวุธ และระบบป้องกันตนเองให้กับ เครื่องบินขับไล่แบบ 19/ก ของฝูงบิน 403 กองบิน 4 ให้มีขีดความสามารถในการใช้อาวุธที่ทันสมัย มีความแม่นยำสูง มีระยะยิงไกลเกินสายตา มีระบบป้องกันตนเองที่มีประสิทธิภาพ สามารถปฏิบัติการได้ทั้งในเวลากลางวันและกลางคืน รวมถึงรองรับระบบเชื่อมโยงข้อมูลทางยุทธวิธี

โดยแบ่งการดำเนินโครงการออกเป็น 3 ช่วง ช่วงละ 6 เครื่อง รวมทั้งสิ้นจำนวน 18 เครื่อง โดยเริ่มดำเนินโครงการตั้งแต่ปี 2554 ปัจจุบันเครื่องบินขับไล่แบบที่ 19/ก ทั้ง 18 เครื่อง ได้รับการปรับปรุงขีดความสามารถ (Mid-Life Update) เสร็จเรียบร้อยแล้ว เป็นผลให้เครื่องบินมีสมรรถนะสูงขึ้น สามารถติดตั้งอาวุธสมัยใหม่ที่มีความแม่นยำสูง มีระยะยิงไกลเกินสายตา ติดตั้งระบบเรดาร์ที่มีประสิทธิภาพในการตรวจจับเป้าหมาย เพิ่มความสามารถในการปฏิบัติภารกิจในเวลากลางคืน มีการติดตั้งระบบเชื่อมโยงข้อมูลทางยุทธวิธี ส่งผลให้นักบิน และหน่วยบัญชาการและควบคุม มีความหยั่งรู้เท่าทันสถานการณ์การรบ สามารถดำเนินกลยุทธ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพรองรับยุทธศาสตร์การปฏิบัติการใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลางของกองทัพอากาศ และเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการป้องกันประเทศ ปฏิบัติการรบร่วมกับเหล่าทัพอื่น รวมถึงมิตรประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพWassana Nanuam

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น