หน้าเว็บ

วันอังคารที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2561

ผู้บัญชาการทหารเรือเป็นประธานในพิธีสวนสนามทางเรือบนเรือหลวงอ่างทอง

พลเรือเอก นริส ประทุมสุวรรณ ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีสวนสนามทางเรือ บนเรือหลวงอ่างทอง บริเวณอ่าวไทยตอนบน จังหวัดชลบุรี ซึ่งกองเรือยุทธการ ได้จัดขึ้นเพื่อเป็นเกียรติแก่ผู้บัญชาการทหารเรือในโอกาสเกษียณอายุราชการ โดยมี พลเรือเอก รังสฤษดิ์ สัตยานุกูล ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ/ผู้บัญชาการกองเรือสวนสนาม ให้การต้อนรับ ในการนี้ เรือหลวงมกุฎราช ยิงสลุต จำนวน ๑๙ นัด เพื่อเป็นเกียรติแก่ผู้บัญชาการทหารเรือ ณ บริเวณอ่าวไทยตอนบน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๑
https://www.navy.mi.th/index.php/main/detail/content_id/17010
พิธีสวนสนามทางเรือ
เป็นพิธีที่สำคัญพิธีหนึ่งของทหารเรือ ที่จัดให้มีขึ้นเพื่อเป็นเกียรติแก่บุคคลสำคัญๆ ของประเทศหรือต่างประเทศตามที่จะเห็นสมควร พิธีสวนสนามทางเรือของกองทัพเรือ เริ่มมีมาตั้งแต่เมื่อใดไม่ปรากฏหลักฐาน แต่ในปี พ.ศ.2457 กองทัพเรือได้จัดให้มีพิธีสวนสนามทางเรือขึ้นตามแบบประเทศตะวันตก พิธีสวนสนามทางเรือคงจะนำแบบอย่างมาจากพิธี CORONATION REVIEW ของอังกฤษซึ่งเป็นธรรมเนียมของพระเจ้าแผ่นดินภายหลังจากพิธีบรมราชาภิเษกแล้ว จะเสด็จพระราชดำเนินตรวจเรือ พิธีนี้ได้กระทำขึ้นเป็นครั้งแรกในสมัยสมเด็จพระนางเจ้าวิคตอเรีย

ในปี พ.ศ.2496 ทางอังกฤษได้จัดให้มีพิธีพระบรมราชาภิเษกสมเด็จพระนางเจ้าอาลิซาเบธที่ 2 รัฐบาลไทยได้รับเชิญให้ส่งเรือหลวงเข้าร่วมพิธีด้วย กองทัพเรือได้ส่ง เรือหลวงโพสามต้น ไปร่วมพิธีโดยได้เดินทางออกจากประเทศไทย เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2496 แล้วเข้าร่วมในพิธี เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2496 และได้เดินทางกลับถึงประเทศไทย เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2496

ต่อมาในปี พ.ศ.2497 กองทัพเรือได้จัดให้มีพิธีสวนสนามทางเรือขึ้นตามแบบประเทศตะวันตกเป็นครั้งแรก เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2497 ณ บริเวณบางแสน จังหวัดชลบุรี เพื่อเป็นเกียรติแก่ จอมพลเรือ ป.พิบูลสงคราม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ในขณะนั้น โดยจัดเป็นกองเรือฝึกประกอบด้วยเรือหลวง จำนวน 45 ลำ มีจอมพลเรือ หลวงยุทธศาสตร์โกศล (ประยูร ยุทธศาสตร์โกศล) ขณะมียศ พลเรือเอก ตำแหน่งผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นผู้บังคับกองเรือฝึก และ มี พล.ร.อ.หลวงชำนาญ อรรถยุทธ์ (เอื้อน กุลไกรเวส) ขณะมียศ พล.ร.ท. ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ เป็นรองผู้บังคับกองเรือฝึก เรือที่เข้าร่วมสวนสนามทั้ง 45 ลำ อาทิ เรือหลวงสุโขทัย (ลำที่ 1) เรือหลวงรัตนโกสินทร์ (ลำที่ 1) เรือหลวงชุมพร เรือหลวงปัตตานี (ลำที่ 1) เรือหลวงระยอง เรือหลวงกันตัง (ลำที่ 1) เรือหลวงคลองใหญ่ (ลำที่ 1) เรือหลวงตากใบ (ลำที่ 1) เรือหลวงบางปะกง (ลำที่ 1) เรือหลวงตองปลิว เรือหลวงลิ่วลม เรือหลวงล่องลม (ลำที่ 1) เรือหลวงสารสินธุ เรือหลวงสุครีพ เรือหลวงพาลี เรือ ปร.11 - ปร.16 (ปร.:ปราบเรือดำน้ำ) เรือหลวงบางระจัน (ลำที่ 1) เรือหลวงหนองสาหร่าย (ลำที่ 1) เรือหลวงบางแก้ว เรือหลวงท่าดินแดง (ลำที่ 1) เรือหลวงลาดหญ้า (ลำที่ 1) เรือหลวงอ่างทอง (ลำที่ 1) เรือหลวงสีชัง (ลำที่ 1) เรือหลวงกูด (ลำที่ 2) เรือหลวงไผ่ (ลำที่ 2) เรือหลวงปราบ เรือหลวงสัตกูด เรือหลวงอาดัง เรือหลวงมัตโพน เรือหลวงราวี เรือหลวงโกลำ เรือหลวงตะลิบง เรือหลวงสมุย (ลำที่ 2) เรือหลวงปรง เรือหลวงจาน เรือหลวงสุริยะ

พิธีสวนสนามทางเรือของทหารเรือตามแบบประเทศตะวันตก ได้เริ่มมีมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2497 จนถึงปัจจุบัน ซึ่งนับเป็นพิธีที่สำคัญของทหารเรือพิธีหนึ่ง สถานที่ที่จะใช้ในการสวนสนามก็เปลี่ยนไปตามความเหมาะสม ส่วนเครื่องบินที่ร่วมในพิธีสวนสนามทางเรือในปัจจุบันใช้เครื่องบินของทหารเรือ

ที่มา: กองประชาสัมพันธ์
สำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น