หน้าเว็บ

วันศุกร์ที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2553

เฮลิคอปเตอร์ Enstrom 480B ของกองทัพบกไทยจะติดตั้งระบบการแจ้งเตือนการชนสายไฟฟ้า

ระบบตรวจจับการรักษาความปลอดภัยติดตั้งอยู่บนเฮลิคอปเตอร์ Enstrom 480 | Shephard กลุ่ม

Enstrom 480B เฮลิคอปเตอร์ฝึกบิน สำหรับศูนย์การบินทหารบก กองทัพบกไทย ที่สั่งซื้อจากบริษัท Enstrom ประเทศสหรัฐอเมริกา จำนวน 16 ลำ  ทางบริษัท Safe Flight Instrument เริ่มมีการส่งมอบระบบตรวจสอบและรักษาความปลอดภัย Powerline Detection System (PDS) ให้บริษัท Enstrom สำหรับติดตั้งใน โมเดลเฮลิคอปเตอร์ Enstrom 480B จำนวน 3 เครื่องแรก โดยเฮลิคอปเตอร์สามเครื่องแรกมีกำหนดที่จะจัดส่งให้กับกองทัพบกไทยในไตรมาสแรกของปี 2011

เนื่องจากเฮลิคอปเตอร์เป็นอากาศยานที่ใช้ระดับเพดานบินต่ำ อันตรายที่น่ากลัวอย่างหนึ่งสำหรับการบินของเฮลิคอปเตอร์คือสายไฟฟ้า เพราะบางครั้งนักบินจะสังเกตุได้ยาก....เพื่อความปลอดภัยเฮลิคอปเตอร์จึงต้องติดตั้งระบบตรวจสอบและรักษาความปลอดภัยเมื่อเฮลิคอปเตอร์บินใกล้สายไฟฟ้า โดยเครื่องตรวจรักษาความปลอดภัย ซึ่งมีความไวต่อสนามแม่เหล็กไฟฟ้า เมื่อเข้าใกล้สายไฟฟ้าเครื่องก็จะตรวจวัดระดับและแจ้งเตือนนักบินเป็นภาพและเสียงผ่านอุปกรณ์แสดงขนาดเล็กที่ติดตั้งในห้องนักบิน  • เฮลิคอปเตอร์ Enstrom 480B

  •  Enstrom Helicopter Corp. begins Royal Thai Army ai...

  •  ภาพถ่าย: เฮลิคอปเตอร์ฝึกบินแบบ ENSTROM 480 B ของกอ...

  • เฮลิคอปเตอร์ฝึกบิน Enstrom 480B @ ศูนย์การบินทหารบ...
  • ไม่มีความคิดเห็น:

    แสดงความคิดเห็น