หน้าเว็บ

วันพุธที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2553

กองทัพเรือฝรั่งเศสจะมีการใช้เรือ Gowind OPV


รัฐบาลฝรั่งเศส และบริษัท DCNS ได้ลงนามในสัญญาที่รอคอยมานาน เมื่อวันที่ 26 ต.ค.53 ในการที่ทำให้เรือตรวจการณ์ไกลฝั่ง Gowind OPVใช้ได้กับกองทัพเรือฝรั่งเศส OPVจะได้รับการให้บริการแก่กองทัพเรือฝรั่งเศสเป็นเวลา 3ปี เพื่อรับการพิสูจน์ใช้งานและการดำเนินการผ่านการรับรองการอนุมัติโดยกองทัพเรือระดับโลก

DCNS ได้ลงทุนสร้างอาคารอู่ต่อเรือใหม่รองรับเรือชั้น Gowind OPV โดยคาดหวังว่าเรือขนาด1,000 ตัน ซึ่งเล็กกว่าเรือฟริเกตมากนี้ จะได้รับการสัญญาการสั่งต่อเรือในตลาดส่งออกสำหรับเรือชั้นนี้

Gowind Offshore Patrol Vessel (OPV) เป็นเรือที่สร้างโดย DCNS ใช้เงินลงทุนของตัวเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมผลิตภัณฑ์ใหม่ในหมวดเรือ OPV.....จะมีเรือให้กองทัพเรือฝรั่งเศสเป็นเวลา 3 ปี ใช้สำหรับภารกิจ เฝ้าระวังการละเมิดน่านน้ำ การรักษาการประมง การต่อต้านการก่อการร้าย ต่อต้านการค้ายาเสพติด การปกป้องรักษาสิ่งแวดล้อม ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม การค้นหากู้ภัยทางทะเล และการรักษาความปลอดภัย

ด้วยวิธีการสร้างเรือที่ปรับปรุงใหม่จะทำให้ได้รับเรือลำแรกภาย 20 เดือน นับตั้งแต่ลงมือสร้าง ลูกค้าจะได้รับการส่งมอบเรือลำแรกในปลายปี 2011

เป็นเรือ OPV ใหม่ที่น่าสนใจแต่ก็ต้องติดตามกันต่อไปว่า จะได้รับการสั่งต่อจากประเทศใดหรือไม่ เพราะเรือประเภทนี้ยังเป็นที่ต้องการของอีกหลายประเทศ แต่ตัวเลือกก็มีให้เลือกอีกมากเหมือนกัน เนื่องจากก็ยังมีแบบเรือของบริษัทใหญ่ๆ จากอีกหลายประเทศ ให้พิจารณาเปรียบเทียบ...


ข้อมูลจำเพาะ

ระวางขับน้ำ.................. 1,000 ตัน

ความยาว.......................90 เมตร

ความกว้าง.....................13 เมตร

ระยะเวลาทำการ.................21 วัน

รัศมีทำการ...................8,000 ไมล์ทะเล

ความเร็วสูงสุด................21 นอต

ระบบขับเคลื่อน...............เครื่องยนต์ดีเซล 2 เครื่อง
                                    (กำลังขับเครื่องละมากกว่า 8,000 แรงม้า)

ระบบอำนวยการรบ...........Polaris

ระบบตรวจจับ.................ระบบเรดาร์เชื่อมโยงกับระบบเฝ้าระวังอินฟราเรด

ระบบเดินเรือ..................ระบบเรดาร์นำทาง/ระบบสื่อสารผ่านดาวเทียม

ระบบอาวุธ.....................ปืน 30 มม. จำนวน 1 แท่น
                                    ปืน Breda Mauser 12.7 มม.จำนวน 2 แท่น

กำลังพล........................30-35 นาย

มีลานจอดเฮลิคอปเตอร์

ด้านท้ายเรือมีที่บรรทุกเรือ RIB สำหรับหน่วยปฏิบัติการพิเศษ 2 ลำ ที่สามารถนำเรือออกปฏิบัติการโดยใช้เวลาดำเนินการไม่เกิน 5 นาที ผ่านสองทางลาดด้านหลังเรือ
Model แบบจำลองของเรือไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น