หน้าเว็บ

วันศุกร์ที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2561

GUARDIAN SEA 2018

เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561 พลเรือตรีบรรพต เนตรกระจ่าง ผู้บัญชาการกองเรือฟริเกตที่ 1 กองเรือยุทธการ เป็นประธานในการเปิดการฝึกผสม Guardian Sea 2018 ซึ่งกองทัพเรือได้มอบหมายให้กองเรือฟริเกตที่ 1 เป็นหน่วยรับผิดชอบการฝึกฯ ระหว่างวันที่ 25 - 29 เมษายน 2561 บริเวณทะเลฝั่งอันดามัน ซึ่งมี นาวาเอก อนุพงษ์ ทะประสพ เสนาธิการกองเรือฟริเกตที่ 1 เป็นผู้บังคับหมู่เรือฝึกผสม Guardian Sea 2018 และ นาวาเอก Alexis T.Walker ผู้บัญชาการกองเรือพิฆาตที่ 7 เป็นผู้บังคับหมู่เรือฝ่ายสหรัฐอเมริกา ทั้งนี้มีวัตถุประสงค์ของการฝึกเพื่อเพิ่มความชำนาญในขั้นตอนของการปราบเรือดำน้ำ, การฝึกการปราบเรือดำน้ำในสถานการณ์ทางยุทธวิธีจริง ให้กำลังพลที่เข้าร่วมฝึกได้แลกเปลี่ยนความรู้ เพิ่มประสบการณ์ของการปฎิบัติการทางเรือสาขาต่างๆ ขั้นตอน/วิธีการที่ต้องใช้ในการปฎิบัติการร่วมระหว่างกองทัพเรือไทย กับเรือผิวน้ำ อากาศยาน และเรือดำน้ำของกองทัพเรือสหรัฐอเมริกา โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการปราบเรือดำน้ำบริเวณทะเลฝั่งอันดามัน ตลอดจนเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกำลังพลของทั้งสองฝ่าย โดยมีกำลังที่เข้าร่วมฝึก ดังนี้
กำลังของกองทัพเรือไทย
- เรือหลวงจักรีนฤเบศร
- เรือหลวงตากสิน
- เรือหลวงนเรศวร
- เรือหลวงล่องลม
- เฮลิคอปเตอร์ปราบเรือดำน้ำ ฮ.ปด.๑/S-70B จำนวน 2 เครื่อง
กำลังของกองทัพเรือสหรัฐอเมริกา
- เรือพิฆาตป้องกันภัยทางอากาศ USS HALSEY (DDG-63 Class)
- เรือดำน้ำพลังงานนิวเคลียร์ (Los Angeles Class)
- เครื่องบินตรวจการณ์ทางทะเล P-8
สำหรับหัวข้อการฝึกเป็นการบรรยาย การสัมนา การอบรมตามหัวข้อต่างๆ ของการปฎิบัติการทางเรือ และการฝึกในทะเลสาขาการปฎิบัติการปราบเรือดำน้ำ ซึ่งมีการแลกเปลี่ยนนายทหารเข้าร่วมสังเกตการณ์ฝึกทั้งเรือผิวน้ำ เรือดำน้ำ และอากาศยาน โดยมีขั้นตอนฝึกตั้งแต่ขั้นการวางแผนร่วมกัน การฝึกกับเป้าฝึก EMATT (Expendable Mobile Anti Submarine Warfare Training Target) เพื่อเพิ่มความชำนาญในขั้นตอนของการปราบเรือดำน้ำ และการฝึกการปราบเรือดำน้ำในสถานการณ์ทางยุทธวิธีจริง ประกอบด้วย การฝึกตรวจจับเรือดำน้ำ ,การจัดเรือคุ้มกันเดินทางเข้าในพื้นที่ปฎิบัติการของเรือดำน้ำ ,ขั้นตอนการใช้อาวุธต่อเรือดำน้ำ ตลอดจนการปฎิบัติการของเรือดำน้ำ ซึ่งถือได้ว่าเป็นศาสตร์ของการปฎิบัติการทางเรือที่กองทัพเรือขาดหายไปเป็นเวลากว่า 60 ปี เช่นการตรวจสอบขั้นตอนการดำและการขึ้นสู่ผิวน้ำ การฝึกตรวจจับเป้าผิวน้ำ การฝึกป้องกันความเสียหายภายในเรือ และการฝึกขั้นตอนการใช้อาวุธต่อเรือผิวน้ำ ที่จะได้เรียนรู้จากเรือดำน้ำของสหรัฐอเมริกาในการฝึกครั้งนี้ ทั้งนี้การฝึกผสม Guardian Sea เริ่มทำการฝึกครั้งแรกในปี 2555
เพจรวมพลคนรักทหารเรือ เพจรวมเรื่องราวของราชนาวีไทย พวกเรารักทหารเรือ รักษ์ท้องทะเลไทย
@ตอนหนึ่ง


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น