หน้าเว็บ

วันพฤหัสบดีที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2561

ภาพกิจกรรม หมู่เรือฝึกนักเรียนนายเรือ "ฝึกรับ-ส่ง สิ่งของในทะเล"

การฝึกรับ-ส่ง สิ่งของในทะเล ของหมู่เรือฝึกนักเรียนนายเรือ ในระหว่างการฝึกภาคปฏิบัติในทะเลต่างประเทศของนักเรียนนายเรือ ชั้นปีที่ 1 - 5...ซึ่งหมู่เรือประกอบไปด้วย เรือหลวงมกุฏราชกุมาร (433) เรือหลวงบางปะกง (456) และ เรือหลวงปัตตานี (511) >> ติดตามข่าวสารได้ที่ http://www.rtna.ac.th/training2018/

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น