หน้าเว็บ

วันพุธที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2560

ประมวลภาพ เรือตรวจการณ์.. รุ่นใหม่ ของกองทัพเรือไทย

ประมวลภาพ เรือตรวจการณ์.. รุ่นใหม่ ของกองทัพเรือไทย ที่นำเข้าประจำการทดแทนเรือรุ่นเก่า ทั้งนี้ภาพถ่ายที่รวบรวมนำมาให้ได้รับชม เฉพาะ เรือตรวจการณ์ใกล้ฝั่ง ,เรือตรวจการณ์ชายฝั่ง และ เรือปฏิบัติการพิเศษ เท่านั้น ..
เรือตรวจการณ์ใกล้ฝั่งชุด ต.991 - ต.993 (จำนวน 3 ลำ)
เรือตรวจการณ์ใกล้ฝั่งชุด ต.994 - ต.996 (จำนวน 3 ลำ)
เรือตรวจการณ์ใกล้ฝั่งชุด ต.111 - ต.113 (จำนวน 3 ลำ)

    
เรือตรวจการณ์ชายฝั่งชุด ต.228 - ต.230 (จำนวน 3 ลำ)
*เรือตรวจการณ์ชายฝั่งชุดใหม่ ได้เข้าประจำการในกองทัพเรือแล้วรวม 9 ลำ มีพิธีวางกระดูกงู จำนวน 5 ลำ เมื่อ 25 เม.ย.2559 และเมื่อวันที่ 10 มี.ค.2560 กองทัพเรือ มีพิธีปล่อยเรือตรวจการณ์ชายฝั่งลงน้ำ 4 ลำ รวมทั้งมีพิธีวางกระดูกงูเรืออีก 5 ลำ ตามยุทธศาสตร์ กองทัพเรือ พ.ศ.2551 - 2560 กำหนดความต้องการเรือตรวจการณ์ชายฝั่ง (ตกช.) รวม 24 ลำ เพื่อใช้ในภารกิจต่างๆ โดยมีแผนปลดเรือกตรวจการณ์ชายฝั่งที่ใช้ราชการมานานและครบกำหนดปลดระวาง ตั้งแต่ปี 2558 - 2560 รวม 14 ลำ
เรือตรวจการณ์ชายฝั่งชุด ต.232 - ต.237 (จำนวน 6 ลำ)
    
    
เรือ พ.51 - พ.54 (จำนวน 4 ลำ)
VDO : เรือ ต.994 และ ต.992
1 ความคิดเห็น: