หน้าเว็บ

วันอังคารที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2560

การฝึกภาคปฏิบัติในทะเลต่างประเทศ นักเรียนนายเรือ ประจำปีการศึกษา 2559

ประมวลภาพกิจกรรม การฝึกภาคปฏิบัติในทะเลต่างประเทศ นักเรียนนายเรือ ประจำปีการศึกษา 2559 :: ภาพกิจกรรม
- มฝ.นนร. จอดเรือเทียบท่าเรือนานาชาติคัมรานห์ เวียดนาม เมื่อวันที่ 14 เม.ย.60 ดูรายละเอียด
- มฝ.นนร. ออกเรือจาก ท่าเรือนานาชาติคัมรานห์ เวียดนาม ไปยัง ฐานทัพเรือสัตหีบ เวลา 09.00 น. วันที่ 18 เม.ย.60
- มฝ.นนร. ฝึกสถานีรบ และสถานีป้องกันความเสียหาย ระหว่างเรือเดินทางจาก คัมรานห์ เวียดนาม ไปยัง ฐานทัพเรือสัตหีบ เมื่อวันที่ 19 เม.ย.60
- มฝ.นนร. ฝึกสถานี รับ - ส่ง สิ่งของในทะเล ระหว่างเรือเดินทางจาก คัมรานห์ เวียดนาม ไปยัง ฐานทัพเรือสัตหีบ เมื่อวันที่ 20 เม.ย.60<>คลิก! เข้าไปรับชม VDO : https://www.facebook.com/mx.dook/posts/1289811734390101
- มฝ.นนร. ฝึกสถานี เก็บคนตกน้ำด้วยเรือใหญ่ ระหว่างเรือเดินทางจาก คัมรานห์ เวียดนาม ไปยัง ฐานทัพเรือสัตหีบ เมื่อวันที่ 20 เม.ย.60
- มฝ.นนร. จอดเรือเทียบท่า ฐานทัพเรือสัตหีบ เมื่อวันที่ 21 เม.ย.60
- นนร. ทบทวนความรู้วิชาต่างๆ ก่อนการรับตรวจภาค บนเรือ ณ ฐานทัพเรือสัตหีบ เมื่อวันที่ 23 เม.ย.60
- พล.ร.ต.เคารพ แหลมคม เจ้ากรมจเรทหารเรือ เป็นประธานในการตรวจภาค และประเมินผล การฝึกภาคปฏิบัติในทะเลต่างประเทศของ นนร.ชั้นปีที่ 1 – 4 และ นนร. ชั้นใหม่ โดยมี พล.ร.ต.บัณฑิตย์ จันทโรจวงศ์ เป็นผู้บังคับหมู่เรือฝึก ณ ท่าเรือแหลมเทียน ฐานทัพเรือสัตหีบ จ.ชลบุรี เมื่อวันที่ 24 เม.ย.60
- คณะกรรมการตรวจภาคฯ(เรือจอด) ตรวจพลแบบ 1 และตรวจพลแบบ 2 บนเรือฝึก ณ ท่าเรือแหลมเทียน ฐานทัพเรือสัตหีบ จ.ชลบุรี เมื่อวันที่ 24 เม.ย.60
- คณะกรรมการตรวจภาคฯ(เรือจอด) ตรวจเรือ และสอบความรู้ กำลังพลและนักเรียนนายเรือ ใน มฝ.นนร. บนเรือฝึก ณ ท่าเรือแหลมเทียน ฐานทัพเรือสัตหีบ จ.ชลบุรี เมื่อวันที่ 24 เม.ย.60
- คณะกรรมการตรวจภาคฯ (เรือเดิน) ตรวจสถานีออกเรือ/สถานีรบ/สถานีป้องกันความเสียหาย/CPR/สถานีสละเรือใหญ่ ของกำลังพลและนักเรียนนายเรือ ใน มฝ.นนร. บนเรือฝึก ณ อ่าวสัตหีบ จ.ชลบุรี เมื่อวันที่ 25 เม.ย.60
- คณะกรรมการตรวจภาคฯ(เรือเดิน) ตรวจสถานี รับ-ส่ง สื่งของในทะเล/สถานีช่วยชีวิตด้วยเรือใหญ่ ของกำลังพลและนักเรียนนายเรือ ใน มฝ.นนร. บนเรือฝึก ณ อ่าวสัตหีบ จ.ชลบุรี เมื่อวันที่ 25 เม.ย.60
- คณะกรรมการตรวจภาคฯ (เรือเดิน) ตรวจสถานีแปรกระบวน/จอดเรือ/สถานีเทียบเรือ ของกำลังพลและนักเรียนนายเรือ ใน มฝ.นนร. บนเรือฝึก ณ อ่าวสัตหีบ จ.ชลบุรี เมื่อวันที่ 25 เม.ย.60

ภาพกิจกรรม - หมู่เรือฝึก นักเรียนนายเรือ

หน้าหลัก - หมู่เรือฝึก นักเรียนนายเรือ


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น