หน้าเว็บ

วันอาทิตย์ที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2560

กองทัพเรือ เตรียมความพร้อมรับคณะผู้บัญชาการทหารสูงสุด.. ตรวจเยี่ยมการฝึกกองทัพเรือประจำปี 2560

กองทัพเรือ โดยกองเรือยุทธการเตรียมความพร้อมรับคณะผู้บัญชาการทหารสูงสุด ผู้บัญชาการเหล่าทัพ และผู้บัญชาการสำนักงานตำรวจแห่งชาติตรวจเยี่ยมการฝึกกองทัพเรือประจำปี 2560
เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2560 พลเรือโท ภาณุ บุณยะวิโรจเสนาธิการกองเรือยุทธการ ตรวจความพร้อมในการซักซ้อมรับพลเอก สุรพงษ์ สุวรรณอัตถ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด พลเอก เฉลิมชัย สิทธิสาท ผู้บัญชาการทหารบก พลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง ผู้บัญชาการทหารอากาศ และพลตำรวจเอก จักรทิพย์ ชัยจินดา ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ มาตรวจเยี่ยมการฝึกกองทัพเรือประจำปี 2560 บน เรือหลวงจักรีนฤเบศรบริเวณอ่าวไทยตอนบน โดยมี พลเรือเอก ณะ อารีนิจ ผู้บัญชาการทหารเรือ และพลเรือเอกพลเดช เจริญพูล รองผู้บัญชาการทหารเรือ ในฐานะผู้อำนวยการฝึกกองทัพเรือประจำปี 2560 ให้การต้อนรับ ในวันอังคารที่ 2 พฤษภาคม 2560 
โดยห้วงเวลาตรวจเยี่ยมผู้บัญชาการทหารสูงสุดรับการยิงสลุตจำนวน 19 นัด จากเรือหลวงตากสิน และกล่าวให้โอวาทแก่กำลังพลในกองอำนวยการฝึกกองทัพเรือ และหมู่ในทะเลประกอบด้วยเรือหลวงจักรีนฤเบศร เรือหลวงนเรศวร เรือหลวงตากสิน เรือหลวงเจ้าพระยา และเรือหลวงอ่างทอง
จากนั้นผู้บัญชาการทหารสูงสุด และคณะฯ ชมการสาธิตการปฏิบัติการร่วมระหว่างกองทัพเรือและกองทัพอากาศในห้องศูนย์ยุทธการ เรือหลวงจักรีนฤเบศร ซึ่งการสาธิตประกอบด้วย การป้องกันภัยทางอากาศให้กับกองเรือ การสนับสนุนการโจมตีเรือผิวน้ำข้าศึกระยะไกล และการป้องกันภัยทางอากาศของกองเรือ ช่วงฝึกป้องกันภัยทางอากาศมีกำลังทางอากาศของกองทัพอากาศประกอบด้วย เครื่องบิน ทอ. JAS- 39(กริพเพน) 4 ลำ เครื่องบินตรวจการณ์ Saab 340 1 ลำ และF16 6 ลำ 
ต่อมาผู้บัญชาการทหารสูงสุด และคณะฯ ชม FLY BY ของเครื่องบินกองทัพอากาศ 2 เที่ยว ประกอบด้วย JAS- 39(กริพเพน) 4 ลำ เครื่องบินตรวจการณ์ Saab 340 1 ลำ และF16 8 ลำ บินเป็นหมู่ ต่อจากนั้นชมการสาธิตการสาธิตการปฏิบัจิการเรือหลวงจักรีนฤเบศร และเรือหลวงนเรศวร 
การสาธิตการปฏิบัติการของเรือ พ.(ของหน่วยNavy Seal ) สาธิตการตรวจค้นค้นเรือประมงต้องสงสัยของศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโชชน์ของชาติทางทะเล(ศรชล.) โดยมีเรือของตำรวจน้ำเข้าร่วมด้วย ซึ่งมีกำลังที่ใช้ในการสาธิตตรวจประกอบด้วย เรือตรวจการณ์ชายฝั่ง จำนวน 1 ลำ (Gun Boat) เรือประมง(เรือ กร. 03) / เรือสปีดโบ๊ต จำนวน 1 ลำ (เรือต้องสงสัย) เรือตำรวจน้ำจำนวน 1 ลำ (เรือตรวจค้น) และเฮลิคอปเตอร์ลำเลียงแบบ EC-645T2 จำนวน 1 เครื่อง พร้อมพลซุ่มยิง (Gun Ship)
สำหรับการตรวจเยี่ยมการฝึกกองทัพเรือประจำปี 2560 ของผู้บัญชาการทหารสูงสุด ผู้บัญชาการเหล่าทัพ และผู้บัญชาการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ถือเป็นครั้งแรกและนับเป็นครั้งประวัติศาสตร์ที่มีผู้นำกองทัพมาตรวจเยี่ยมบนเรือหลวงจักรีนฤเบศร สืบเนื่องจากในปีนี้การฝึกกองทัพเรือได้บูรณาการกำลังของเหล่าทัพต่างๆ เข้าฝึกร่วมกัน เพื่อเป็นการเสริมสร้างขีดความสามารถในการปฏิบัติการทางทหารให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด อันจะเป็นหลักประกันให้ประจักษ์ต่อประชาชนในความเชื่อมั่นต่อกองทัพที่จะปกป้องพิทักษ์รักษาเอกราช อธิปไตย บูรณภาพแห่งดินแดน และความมั่นคงของรัฐ กับทั้งปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ และผลประโยชน์ของชาติ ให้เกิดความเสถียรภาพมั่นคงตลอดไป

ที่มา: กองประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น