หน้าเว็บ

วันพฤหัสบดีที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม และ ผบ.เหล่าทัพ สำรวจโรงงานซ่อมสร้างอาวุธ เตรียมรองรับความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศร่วมกับมิตรประเทศ

นครราชสีมา 1ก.พ.2560 - พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม พร้อมคณะ อาทิ พล.อ.อุดมเดช สีตบุตร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม พล.อ.ชัยชาญ ช้างมงคล ปลัดกระทรวงกลาโหม พล.อ.เฉลิมชัย สิทธิสาท ผู้บัญชาการทหารบก พล.อ.อ.จอม รุ่งสว่าง ผู้บัญชาการทหารอากาศ พล.ร.อ.ลือชัย รุดดิษฐ์ เสนาธิการทหารเรือ และนายทหารระดับสูง เดินทางไปตรวจเยี่ยมกองโรงงานซ่อมสร้างยุทโธปกรณ์สายสรรพาวุธ ศูนย์ซ่อมสร้างสิ่งอุปกรณ์สายสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก(กรซย.ศซส.สพ.ทบ) อ.เมือง จ.นครราชสีมา
โดยมีกำหนดการรับฟังผลการหารือแนวทางการสร้างโรงงานซ่อมบำรุงยุทโธปกรณ์ที่มิตรประเทศสนใจ เยี่ยมชมสนามทดสอบยานยนต์ทางทหาร การปฏิบัติงานของโรงงานซ่อมสร้างยานยนต์โรงที่ 1 และ 2 การสร้างราชรถปืนใหญ่ โรงงานซ่อมสร้างอาวุธและเครื่องควบคุมการยิง เป็นต้น
พล.อ.ประวิตร ระบุว่า การเดินทางลงพื้นที่โรงงานซ่อมบำรุงของกรมสรรพาวุธทหารบกในวันนี้ เป็นการสำรวจความต้องการของเหล่าทัพในด้านการซ่อมสร้างอาวุธยุทโธปกรณ์ และเตรียมการร่วมมือกับมิตรประเทศที่ไทยได้จัดหาอาวุธยุทโธปกรณ์เข้าประจำการแล้ว เช่น จีน ยูเครน เพื่อนำไปสู่การพัฒนาอุตสากรรมป้องกันประเทศในไทย และรองรับการซ่อมบำรุงอาวุธยุทโธปกรณ์ที่จัดหามาจากประเทศเหล่านี้ เพราะที่ผ่านมาประสบปัญหาต้องรอชิ้นส่วนอะไหล่จากต่างประเทศเป็นระยะเวลานาน เมื่อจำเป็นต้องซ่อมบำรุงอาวุธยุทโธปกรณ์
ด้าน พล.ต.คงชีพ ตันตระวาณิชย์ โฆษกกระทรวงกลาโหม กล่าวว่า การลงพื้นที่โรงงานซ่อมสร้างของกรมสรรพาวุธทหารบก จ.นครราชสีมา เป็นส่วนหนึ่งในการติดตามศักยภาพด้านการซ่อมสร้างของทุกเหล่าทัพ เพื่อสำรวจความต้องการในการพัฒนาและยกระดับด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ รวมทั้งยังใช้เป็นข้อมูลในการหารือสร้างความร่วมมือกับมิตรประเทศ เช่น จีน ยูเครน ญี่ปุ่น โดยมีเป้าหมายรองรับอุตสาหกรรมในประเทศ ทั้งทางทหารและเชิงพาณิชย์ เช่น รถยนต์บรรทุกต่างๆ อากาศยานไร้คนบังคับ หรือ ยูเอวี. รวมทั้งอาจนำไปสู่การเป็นศูนย์ซ่อมสร้างในภูมิภาคอาเซียนต่อไป
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ขณะเดียวกันมีการตั้งข้อสังเกตถึงการเตรียมพื้นที่โรงงานซ่อมบำรุงรถถังแบบ VT-4 ที่กองทัพบก จัดหาจากจีนทดแทนรถถัง M41A3 ที่จะปลดประจำการ โดยรถถัง VT-4 จะประจำการที่กองพันทหารม้าที่ 4 กทม. กองพันทหารม้าที่ 8 นครราชสีมา กองพันทหารม้าที่ 9 พิษณุโลก กองพันละ 13 คัน และบก.กองพันละ 1 คัน รวม 42 คัน
พล.ต.คงชีพ ตันตระวาณิชย์ โฆษกกระทรวงกลาโหม กล่าวว่า ในการตรวจเยี่ยมกองโรงงานซ่อมสร้างยุทโธปกรณ์สายสรรพาวุธ ศูนย์ซ่อมสร้างสิ่งอุปกรณ์สายสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก(กรซย.ศซส.สพ.ทบ) อ.เมือง จ.นครราชสีมา ของ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม ปลัดกระทรวงกลาโหม ผู้บัญชาการเหล่าทัพ ว่า คณะได้เยี่ยมชมโรงงานซ่อมสร้างรถยนต์ โรงงานซ่อมสร้างอาวุธและเครื่องควบคุมการยิง และโครงการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ โดยภายหลังการเยี่ยมชม พล.อ.ประวิตรได้หารือกับ ปลัดกระทรวงกลาโหมและผู้บัญชาการเหล่าทัพในการประเมินความต้องการ ความพร้อมและขีดความสามารถของโรงงานอุตสาหกรรมทางทหาร และมอบเป็นนโยบายให้ทุกเหล่าทัพ บูรณาการการทำงานด้านอุตสาหกรรมทางทหารร่วมกัน บนพื้นฐานของความต้องการที่แท้จริง ร่วมกับการมีส่วนร่วมของภาคเอกชนและความร่วมมือกับต่างประเทศ ในการพัฒนาบุคลากร การถ่ายทอดเทคโนโลยี การบริหารจัดการ เพื่อการผลิตสู่การใช้งานทั้งทางทหารและเชิงพาณิชย์ โดยให้จัดทำแผนงานและกรอบเวลาการดำเนินงานที่เป็นรูปธรรม เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิรูปและขับเคลื่อนระบบงานส่งกำลังบำรุงของกองทัพให้มีความเข้มแข็ง สามารถพัฒนาไปสู่การพึ่งพาตนเองที่ยั่งยืนต่อไป
--------------------------------------------------------------------------------------
ข่าวเกี่ยวกับการซ่อมบำรุงยุทโธปกรณ์ ของ ม.พัน.2 พล.ร.2 รอ. (ถ.หลัก OPLOT และยานเกราะล้อยาง BTR) ในช่วงเวลาที่ผ่านมา..
 ข่าว ก.ค.2559 

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น