หน้าเว็บ

วันอังคารที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2560

The 50th Anniversary of ASEAN International Fleet Review 2017

This year, Event like this will happen again in the Gulf of Thailand. We hope to see you there in Pattaya City.
The 50th Anniversary of ASEAN International Fleet Review 2017 will hold between 13th - 22nd November 2017 at Pattaya City, Thailand.
เรือรบต่างๆ ของกองทัพเรือไทยที่จะเข้าร่วมงาน..


Published on Dec 26, 2016
ASEAN Navy Song is the Song for Celebrating The 50th Anniversary of ASEAN International Fleet Review 2017

The 50th Anniversary of ASEAN International Fleet Review 2017 will hold between 13th - 22nd November 2017 at Pattaya City, Thailand.

The Royal Thai Navy is pleased to additionally inform you that we have just finished preparing a special song as part of celebrating this auspicious occasion.

The creation of this song aims at forging a strong sense of unity and signifying strong ties among navies in ASEAN nations. This song is considered a truly collaborative effort since the lyrics were first written by the international liaison officers currently working in the IFC (Information Fusion Center in Singapore) and acting a permanent secretariat of ANCM (ASEAN Navy Chief Meeting). The music was later composed and added by the Royal Thai Navy music school.

กองทัพเรือ ได้รับความไว้วางใจ จากกองทัพเรือประเทศสมาชิกอาเซียน ให้เป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมมหกรรมทางเรือนานาชาติ เนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี การก่อตั้งอาเซียน ในปี 2560 ซึ่งจะจัดในห้วง 13-22 พฤศจิกายน 2560 ประกอบด้วยกิจกรรมหลักสามกิจกรรมได้แก่

1. กิจกรรมสวนสนามทางเรือนานาชาติ The 50th Anniversary of ASEAN International Fleet Review 2017: IFR 2017

2. ฝึกผสมพหุภาคีของ กองทัพเรือประเทศสมาชิกอาเซียน The 1st ASEAN Multilateral Naval Exercise: Tha 1st AMNEX 2017

3. การประชุม ผู้บัญชาการทหารเรืออาเซียน ครั้งที่ 11 The 11th ASEAN Navy Chiefs' Meeting 2017: The 11th ANCM 2017

เพื่อเป็นการเฉลิมฉลอง ในโอกาสครบรอบ 50 ปี การก่อตั้งอาเซียน เป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมืออันดี ระหว่างกองทัพเรือกับกองทัพเรืออาเซียน และกองทัพเรือนอกอาเซียน รวมทั้งเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ ในภาคการท่องเที่ยวและบริการ การเผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรม ส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีให้กับประเทศ

เนื้อเพลง ASEAN Navy นี้ เกิดจากความร่วมมือกันของนายทหารจากชาติต่างๆ ทั้งในและนอกอาเซียน ที่ทำงานร่วมกันอยู่ที่ IFC (Information Fusion Center) ซึ่งตั้งอยู่ในประเทศสิงคโปร์ ส่วนทำนอง การเรียบเรียง และขับร้อง ดำเนินการโดย วงดุริยางค์ราชนาวี ของกองทัพเรือไทย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น