หน้าเว็บ

วันศุกร์ที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2557

พิธี F-16 MLU ROLLOUT CEREMONY


เมื่อวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๕๗ H.E. KRISTIE ANNE KENNEY เอกอัครราชทูตวิสามัญ ผู้มีอำนาจเต็มแห่งสหรัฐอเมริกา ประจำประเทศไทย, พลอากาศเอก สฤษดิ์พงษ์ โกมุทานนท์ รองผู้บัญชาการทหารอากาศ และ MAJOR GENERAL RICHARD C.JOHNSTON ตำแหน่ง ASSISTANT DEPUTY UNDER SECRETARY OF THE AIR FORCE ผู้แทนกองทัพอากาศสหรัฐอเมริกา ร่วมเป็นประธานในพิธี F-16 MLU ROLLOUT CEREMONY ณ ฝ่ายซ่อมบำรุงอากาศยาน บริษัท อุตสาหกรรมการบิน จำกัด อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์
กองทัพอากาศ ได้รับอนุมัติงบประมาณให้ทำการปรับปรุงเครื่องบินขับไล่แบบที่ ๑๙/ก (F-16 A/B) ตามโครงการปรับปรุงช่วงครึ่งอายุ หรือ Mid-Life Update (MLU) ซึ่งจะเป็นการจัดหาอุปกรณ์สำหรับทำ MLU ให้กับเครื่องบินขับไล่ F-16 A/B จำนวน ๑๘ เครื่อง ของฝูงบิน ๔๐๓ กองบิน ๔ ตาคลี โดยระยะแรกได้ดำเนินการในปีงบประมาณ ๒๕๕๔ – ๒๕๕๖ จำนวน ๖ เครื่อง ระยะที่ ๒ ในปีงบประมาณ ๒๕๕๖ – ๒๕๕๘ และระยะที่ ๓ อีก ๖ เครื่อง ระหว่างปี ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐ ทั้งนี้ กองทัพอากาศได้ส่งมอบเครื่องบินขับไล่ F-16 เครื่องแรก เข้ารับการปรับปรุงตามโครงการให้กับบริษัท อุตสาหกรรมการบิน จำกัด หรือ TAI เพื่อเริ่มดำเนินการปรับปรุงเมื่อเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๕ ซึ่งบริษัท อุตสาหกรรมการบิน จำกัด ดำเนินงานภายใต้ การดูแลของบริษัท LOCKHEED MARTIN ประเทศสหรัฐอเมริกา และเป็นผู้จัดหาอุปกรณ์ให้กับ TAI ณ ฝ่ายซ่อมบำรุงอากาศยาน บริษัท อุตสาหกรรมการบิน จำกัด อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ / ข่าวจาก: รัชต์ รัตนวิจารณ์


โครงการ F-16 MLU ของกองทัพอากาศ ได้ทำการปรับปรุง ประกอบด้วย
- ระบบคอมพิวเตอร์ควบคุมภารกิจ (Modular Mission Computer) 
- ระบบเรดาร์แบบ APG-68(V)9 Improved Multimode Fire Control Radar 
- ระบบพิสูจน์ฝ่ายแบบ APX-113 Combined Interrogator and Transponder 
- ระบบจัดการสงครามอิเล็กทรอนิกส์แบบ ALQ-213 Electronic Warfare Management System 
- ระบบเป้าลวงอัตโนมัติแบบ ALE-47 Countermeasures Dispenser System 
- อะไหล่ อุปกรณ์สนับสนุน เอกสาร ข้อมูลทางเทคนิค การฝึกเจ้าหน้าที่และอุปกรณ์การฝึก และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการส่งกำลังบำรุง
ภายหลังจากการปรับปรุงระบบ Avionics และระบบอาวุธ จะทำให้ เครื่องบิน F-16 MLU ดังกล่าว มีประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติการทางอากาศได้ดียิ่งขึ้น สามารถใช้อาวุธที่ทันสมัย มีความแม่นยำสูง มีระยะยิงไกล มีระบบป้องกันตนเองที่มีประสิทธิภาพรองรับระบบเชื่อมโยงข้อมูลทางยุทธวิธี (TACTICAL DATA LINK : TAL) สามารถปฏิบัติการได้ทุกสภาพอากาศ ทั้งในเวลากลางวันและกลางคืน
สำหรับพิธี F-16 MLU ROLLOUT CEREMONY ที่จัดขึ้น ณ ฝ่ายซ่อมบำรุงอากาศยาน บริษัท อุตสาหกรรมการบิน จำกัด อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ เป็นการเปิดตัว เครื่องบินขับไล่แบบ F-16 MLU จำนวน ๒ เครื่องแรก ภายใต้ชื่อ F-16 AM (ที่นั่งเดียว) และ F-16 BM (สองที่นั่ง) ที่ผ่านการปรับปรุงขีดความสามารถตามโครงการดังกล่าว / ข่าวจาก: รัชต์ รัตนวิจารณ์


ภาพและข่าวจาก: รัชต์ รัตนวิจารณ์

1 ความคิดเห็น:

  1. ไม่ระบุชื่อ2 สิงหาคม 2557 02:43

    อยากเห็น เครื่อง บินรบที่ ไทยสร้างเอง ได้โปรด สร้างเอง หน่อย เหอะ แม้ อาจ จะไม่ดีเท่า แต่ อยากเห็น การพัฒนา ไม่อยากเห็น กองทัพ จะต้องซื้อ เค้าตลอดไป นับวัน ราคาก็ ยิ่งแพง หากไม่เริ่ม แล้วเมื่อไร จะถึงเส้น ชัย

    ตอบลบ