หน้าเว็บ

วันพุธที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2557

3D MODEL "OPLOT"
Royal Thai Army - OPLOT Main Battle Tank

https://www.fl.ru/users/Mars3D-tm/viewproj.php?prjid=3650213
http://www.render.ru/gallery/show_work.php?work_id=85046
https://www.youtube.com/watch?v=vTlws_tHAFA
http://www.goodfon.ru/wallpaper/t-84-oplot-tank-voennaya.html

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น