หน้าเว็บ

วันศุกร์ที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2557

ภารกิจเรือหลวงสายบุรี (2)

วันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๗ เรือหลวงสายบุรี ยาตราเรือจากท่าเทียบเรือ อู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า สมุทรปราการ ออกฝึกภาคปฏิบัติในทะเลในประเทศและต่างประเทศ โดยมี พลเรือตรี วศินสรรพ์ จันทวรินทร์ เป็นผู้บังคับหมู่เรือฝึก ในการเดินทางไปท่าเรือแหลมเทียน สัตหีบ ชลบุรี เพื่อทำการฝึกภาคที่ตั้งต่อไปไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น