หน้าเว็บ

วันศุกร์ที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2557

เรือหลวงสายบุรีออกเรือฝึกยุทธวิธีร่วมกองเรือ ..

เรือหลวงสายบุรีออกเรือฝึกยุทธวิธีร่วมกองเรือ บริเวณอ่าวไทย  โดยมีการฝึกยิงอาวุธต่อเป้าพื้นน้ำ ด้วยปืน ๑๐๐ มม. ปืน ๓๗ มม. และปืน .๕๐ นิ้ว รวมถึงการฝึกทางยุทธวิธีทางเรือ เป็นการเพิ่มความชำนาญให้กับกำลังพลประจำเรือในการใช้งานระบบอาวุธ และระบบอำนวยการรบที่ได้รับการปรับปรุงใหม่ ระหว่างวันที่ ๒๔ - ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๖

 
   

ที่มา: http://www.frigate2.com/News/saiburi/sainews1.htm

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น