หน้าเว็บ

วันอังคารที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

กองเรือตรวจอ่าว ทำการฝึกยิงอาวุธปล่อยนำวิถี EXOCET


กองเรือตรวจอ่าว กองเรือยุทธการ ทำการฝึกยิงอาวุธปล่อยนำวิถี EXOCET  ประจำปี งป.๕๔ เมื่อวันที่ ๒๒ เม.ย.๕๔ ณ บริเวณอ่าวไทยด้านตะวันออก อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมี พล.ร.ต. โชติวัฒน์ สาริกะวณิช ผบ.กตอ.กร. เป็น ผู้บังคับหมวดเรือฝึกยิงอาวุธปล่อยนำวิถี EXOCET (ผบ.มวอ.๕๔) เรือยิงประกอบไปด้วย ร.ล.วิทยาคม และ ร.ล.อุดมเดช โดยในปีนี้ได้กำหนดรูปแบบการยิงแตกต่างจากการยิงอาวุธปล่อยนำวิถี EXOCET ที่ผ่านมา ซึ่งจะเป็นการยิงตามยุทธวิธีโดยไม่กำหนดเรือยิงไว้ล่วงหน้า เมื่อถึงเวลาก่อนทำการยิง ๔๕ นาที พล.ร.อ.นิพนธ์ จักษุดุลย์ ผอ.กอฝ.ทร.๕๔/รอง ผบ.ทร.  ได้กรุณาพิจารณาเลือก ร.ล.วิทยาคมเป็นเรือยิง ทำการยิงต่อเป้า PONTOON ติดตั้งตาข่ายและอุปกรณ์สะท้อนคลื่นเรดาร์ โดยผลการยิงดังกล่าว ลูกอาวุธปล่อยนำวิถี EXOCET พุ่งชนเป้าหมายอย่างแม่นยำ

ภาพและข่าวจาก: กองเรือตรวจอ่าว กองเรือยุทธการ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น