หน้าเว็บ

วันพุธที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

พิธีปล่อยเรือ ต.992-993 ลงน้ำ


...มาชมวิดีโอย้อนหลัง ของพิธีปล่อยเรือตรวจการใกล้ฝั่งชุดเรือ ต.991-993 ลงน้ำ เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2550 ซึ่งเรือชุดนี้ทางกองทัพเรือร่วมกับบริษัทต่อเรือของคนไทยคือ บริษัท มาร์ซันฯ ได้จัดสร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวโรกาสปีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 80 พรรษา และวโรกาสนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ พร้อมด้วยสมเด็จพระเทพรัตราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จมาเป็นองค์ประธานในพิธีปล่อยเรือลงน้ำครั้งนี้

http://www.navy.mi.th/dockyard/doc1/index1.html

"ปัจจุบันโครงการจัดสร้างเรือตรวจการณ์ใกล้ฝั่งเฉลิมพระเกียรติ ได้ดำเนินโครงการต่อเนื่องกันมาจนถึงขณะนี้ก็เป็นการจัดสร้างเรือตรวจการณ์ใกล้ฝั่งชุด ต.994-996 (ระยะที่สอง) ซึ่งเรือชุดหลังนี้ได้รับการพัฒนาทั้งในด้านขนาดมิติของเรือที่ใหญ่ขึ้น สมรรถนะของเรือดีขึ้น และการจัดวางระบบอุปกรณ์ต่างๆ ภายในเรือได้รับการจัดให้มีความเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานของกำลังพลภายในเรือ พร้อมทั้งมีพื้นที่ภายในเรือที่ให้ความสะดวกสบายมากกว่าเดิม ซึ่งการพัฒนาดังกล่าวเป็นผลมาจากประสบการณ์ของการใช้งานเรือตรวจการณ์ใกล้ฝั่งชุดแรก (ต.991-993)"

วิดีโอพิธีวางกระดูกงูเรือตรวจการณ์ใกล้ฝั่งเฉลิมพระเกียรติ (ต.995-996)  
http://www.youtube.com/watch?v=Mi6Vs6_ZR0A&feature=related


การพัฒนาเรือตรวจการณ์ใกล้ฝั่ง ต.994

1 ความคิดเห็น:

  1. ไม่ระบุชื่อ7 เมษายน 2558 13:53

    ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

    ตอบลบ