หน้าเว็บ

วันอังคารที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2560

หมู่เรือเฉพาะกิจบรรเทาสาธารณภัยทางทะเลกองทัพเรือ (มบภ.ทร.) ลำเลียงสิ่งของ พร้อมชุดช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยเข้าพื้นที่

เรือหลวงอ่างทอง และหน่วยต่างๆ ซึ่งปฏิบัติภารกิจในนามหมู่เรือเฉพาะกิจบรรเทาสาธารณะภัยทางทะเล กองทัพเรือจัดชุดปฏิบัติการพิเศษ ชุดแพทย์เคลื่อนที่ ชุดให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย พร้อมเรือระบายพลขนาดกลาง (LCM) จำนวน ๑ ลำ,เรือระบายพลขนาดเล็ก (LCVP) จำนวน ๑ ลำ และเรือยาง จำนวน ๓ ลำ พร้อมรถบรรทุกที่ใช้ในการต่อระยะทางบกให้กับเรือยาง นำถุงยังชีพ ยาสามัญ เข้าพื้นที่อำเภอปากพนัง อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช เคลื่อนกำลังจากทะเลขึ้นสู่ฝั่ง พร้อมให้ความช่วยเหลือด้านการแพทย์เบื้องต้น การให้การรักษาทางจิตเวชบรรเทาความเครียด การเข้าสู่พื้นที่ที่ยากจะเข้าถึง การอพยพประชาชนออกจากพื้นที่ อีกทั้งยังมี ฮ. EC645 T2 ในการให้ความช่วยเหลือในกรณีฉุกเฉิน เช่นการส่งผู้ป่วยเพื่อรับการรักษา การสนับสนุนต่างๆ ด้วยความรวดเร็ว เป็นต้น ทั้งนี้ด้วยขีดความสามารถจากกำลังทางเรือที่เข้าสู่พื้นที่ประสบภัยทางทะเล เมื่อวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๐
ประมวลภาพ..

ที่มา: https://www3.navy.mi.th/index.php/today/detail/content_id/13333

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น