หน้าเว็บ

วันอังคารที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2560

การฝึกองค์บุคคลและยุทธวิธีกองเรือบรรทุกเฮลิคอปเตอร์ ..

กองเรือบรรทุกเฮลิคอปเตอร์ (กบฮ.) ทำการฝึกองค์บุคคลและยุทธวิธีกองเรือบรรทุกเฮลิคอปเตอร์ ประจำปี งป.๖๐ โดยมี พลเรือตรี อนุพงศ์ อิศรางกูล ณ อยุธยา ผู้บัญชาการกองเรือบรรทุกเฮลิคอปเตอร์ (ผบ.กบฮ.) เป็น ผบ.มวฝ.กบฮ. โดยทำการฝึกในทะเล ระหว่างวันที่ ๑๔ – ๑๖ ธ.ค.๕๙ ณ บริเวณอ่าวไทย
2  3
 4  5
7 8
 ประมวลภาพการฝึก..

ที่มา:>
http://www.fleet.navy.mi.th/index.php?option=com_content&view=article&id=1684:2016-12-21-09-34-33&catid=42:2013-07-08-09-12-10&Itemid=135
http://www.fleet.navy.mi.th/hch/gallary/Untitled_gallery93/index.htm

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น