หน้าเว็บ

วันศุกร์ที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2560

2 RTAF F-16 Air Attack Children Day 2017 @ Takhli, Nakhon Sawan


การแสดงการบินโจมดีทางอากาศของเครื่องบิน F-16AM ฝูงบิน 403 กองบิน 4 เนื่องในงานวันเด็กแห่งชาติ ปี 2560 อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น