หน้าเว็บ

วันอาทิตย์ที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2559

การฝึกภาคปฏิบัติในทะเลภายในประเทศและต่างประเทศของ นนร.ชั้นปีที่ 1 – 4 ประจำปีการศึกษา 2558

พลเรือโท ลือชัย รุดดิษฐ์ ผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรือ และคณะนายทหาร จากโรงเรียนนายเรือ เดินทางมาตรวจเยี่ยมการฝึกของ หมู่เรือฝึกนักเรียนนายเรือ โดยมี พลเรือตรี มาศพันธุ์ ถาวรามร ผู้บัญชาการหมู่เรือฝึกนักเรียนนายเรือ ข้าราชการ และนักเรียนนายเรือ รอรับการตรวจเยี่ยมและบรรยายสรุป บนเรือฝึกของ หมู่เรือฝึกนักเรียนนายเรือ ณ ฐานทัพเรือชางงี สิงคโปร์ เวลา 0815 น. เมื่อวันที่ 13 มี.ค.59

ที่มา: http://www.rtna.ac.th/news/mar59002.html

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น