หน้าเว็บ

วันอังคารที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2559

การฝึกภาคปฏิบัติในทะเลภายในประเทศและต่างประเทศของ นนร.ชั้นปีที่ 1 – 4 ประจำปีการศึกษา 2558

คณะกรรมการตรวจภาคฯ ตรวจเรือและสอบความรู้ กำลังพลและนักเรียนนายเรือ ในหมู่เรือฝึกนักเรียนนายเรือ บนเรือฝึก ณ ท่าเรือแหลมเทียน ฐานทัพเรือสัตหีบ จ.ชลบุรี เมื่อวันที่ 21 มี.ค.59
คณะกรรมการตรวจภาคฯ ตรวจพลแบบ 1 และตรวจพลแบบ 2 บนเรือฝึก ณ ท่าเรือแหลมเทียน ฐานทัพเรือสัตหีบ จ.ชลบุรี เมื่อวันที่ 21 มี.ค.59
พล.ร.ต.ชัชชัย โพธิพรรค เจ้ากรมจเรทหารเรือ เป็นประธานในการตรวจภาค และประเมินผล การฝึกภาคปฏิบัติในทะเลต่างประเทศของ นนร.ชั้นปีที่ 1 – 4 โดยมี พล.ร.ต.มาศพันธุ์ ถาวรามร เป็นผู้บังคับหมู่เรือฝึก ณ ท่าเรือแหลมเทียน ฐานทัพเรือสัตหีบ จ.ชลบุรี เมื่อวันที่ 21 มี.ค.59

ที่มา: http://www.rtna.ac.th/training59/

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น