หน้าเว็บ

วันอาทิตย์ที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2559

หมู่เรือฝึกนักเรียนนายเรือ..

หมู่เรือฝึกนักเรียนนายเรือ ประกอบกำลังด้วย เรือหลวงนเรศวร (421) เรือหลวงกระบุรี (457) และ เรือหลวงกระบี่ (551) ซึ่งเรือทั้ง 3 ลำ รับภารกิจเป็นเรือฝึกสำหรับ การฝึกภาคปฏิบัติในทะเลภายในประเทศและต่างประเทศของนักเรียนนายเรือชั้นปีที่ 1 - 4 ประจำปีการศึกษา 2558 ช่วงเวลาการฝึก 45 วัน ระหว่างวันที่ 8 ก.พ. - 24 มี.ค.59
ภาพล่าสุด หมู่เรือฝึก นนร. ที่ Kuching Port Authority Senari ,มาเลเซีย เมื่อวันที่ 6 มี.ค.59 /ภาพถ่ายโดย: Wen Oya
ภาพล่าสุด หมู่เรือฝึก นนร.ที่ Kuching Port Authority Senari ,มาเลเซีย เมื่อวันที่ 6 มี.ค.59 /ภาพถ่ายโดย: Chong Ku

ภาพถ่ายจาก:-


ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น