หน้าเว็บ

วันศุกร์ที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2559

การฝึกภาคปฏิบัติในทะเลภายในประเทศและต่างประเทศของ นนร.ชั้นปีที่ 1 – 4 ประจำปีการศึกษา 2558

หมู่เรือฝึกนักเรียนนายเรือ จอดเรือเทียบท่า ณ เมืองกูชิง ประเทศมาเลเซีย เวลา 12.30 น. เมื่อวันที่ 4 มี.ค.59
หมู่เรือฝึกนักเรียนนายเรือ ฝึกสถานีป้องกันความเสียหาย ในกรณีอากาศยานตกบริเวณดาดฟ้าท้ายเรือ ระหว่างเดินทางจาก กรุงจาการ์ตา (สาธารณรัฐอินโดนีเซีย) ไปยัง เมืองกูชิง (มาเลเซีย) เมื่อวันที่ 3 มี.ค.59
หมู่เรือฝึกนักเรียนนายเรือ ฝึกสถานีรบ ระหว่างเดินทางจาก กรุงจาการ์ตา (สาธารณรัฐอินโดนีเซีย) ไปยัง เมืองกูชิง (มาเลเซีย) เมื่อวันที่ 2 มี.ค.59
นักเรียนนายเรือ ฝึกการวัดดาว ระหว่างเดินทางจาก กรุงจาการ์ตา (สาธารณรัฐอินโดนีเซีย) ไปยัง เมืองกูชิง (มาเลเซีย) เมื่อวันที่ 1 มี.ค.59
หมู่เรือฝึกนักเรียนนายเรือ ฝึกสถานีเก็บคนตกน้ำด้วยเรือใหญ่ ระหว่างเดินทางจาก กรุงจาการ์ตา (สาธารณรัฐอินโดนีเซีย) ไปยัง เมืองกูชิง (มาเลเซีย) เมื่อวันที่ 1 มี.ค.59

ที่มา: http://www.rtna.ac.th/training59/

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น