หน้าเว็บ

วันพุธที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2559

การฝึกภาคปฏิบัติในทะเลภายในประเทศและต่างประเทศของ นนร.ชั้นปีที่ 1 – 4 ประจำปีการศึกษา 2558

คณะกรรมการตรวจภาคฯ (เรือเดิน) ตรวจสถานีออกเรือ/สถานีรบ/สถานีป้องกันความเสียหาย/CPR/สถานีสละเรือใหญ่ ของกำลังพลและนักเรียนนายเรือ ในหมู่เรือฝึกนักเรียนนายเรือ บนเรือฝึก ณ อ่าวสัตหีบ จ.ชลบุรี เมื่อวันที่ 22 มี.ค.59
คณะกรรมการตรวจภาคฯ (เรือเดิน) ตรวจสถานี รับ-ส่ง สื่งของในทะเล/สถานีช่วยชีวิตด้วยเรือใหญ่ ของกำลังพลและนักเรียนนายเรือ ในหมู่เรือฝึกนักเรียนนายเรือ บนเรือฝึก ณ อ่าวสัตหีบ จ.ชลบุรี เมื่อวันที่ 22 มี.ค.59
คณะกรรมการตรวจภาคฯ (เรือเดิน) ตรวจสถานีแปรกระบวน/จอดเรือ/สถานีเทียบเรือ ของกำลังพลและนักเรียนนายเรือ ในหมู่เรือฝึกนักเรียนนายเรือ บนเรือฝึก ณ อ่าวสัตหีบ จ.ชลบุรี เมื่อวันที่ 22 มี.ค.59
พล.ร.ต.บัณฑิตย์ จันทโรจวงศ์ รองผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรือ ผู้แทน ผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรือ และคณะนายทหาร มาต้อนรับ หมู่เรือฝึกนักเรียนนายเรือ กลับมาจากการฝึกภาคปฏิบัติในทะเลต่างประเทศ ของ นนร.ชั้นปีที่ 1 – 4 โดยมี พล.ร.ต. มาศพันธุ์ ถาวรามร เป็น ผู้บัญชาการหมู่เรือฝึกนักเรียนนายเรือ ณ ท่าเทียบเรือเสือซ่อนเล็บ โรงเรียนนายเรือ จ.สมุทรปราการ เวลา 0900 น. เมื่อวันที่ 23 มี.ค.59

ที่มา: http://www.rtna.ac.th/training59/

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น