หน้าเว็บ

วันศุกร์ที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2559

การฝึกภาคปฏิบัติในทะเลภายในประเทศและต่างประเทศของ นนร.ชั้นปีที่ 1 – 4 ประจำปีการศึกษา 2558

หมู่เรือฝึกนักเรียนนายเรือ ฝึกสถานี รับ-ส่ง สิ่งของในทะเล ระหว่างเดินทางจาก เมืองกูชิง (มาเลเซีย) ไปยัง ฐานทัพเรือชางงี (สิงคโปร์) เวลา 0900 น. เมื่อวันที่ 8 มี.ค.59
หมู่เรือฝึกนักเรียนนายเรือ ฝึกสถานี เก็บคนตกน้ำด้วยเรือใหญ่ ระหว่างเดินทางจาก เมืองกูชิง (มาเลเซีย) ไปยัง ฐานทัพเรือชางงี (สิงคโปร์) เวลา 1300 น. เมื่อวันที่ 8 มี.ค.59
นักเรียนนายเรือ เข้ายามตามหน้าที่ และฝึกหัดศึกษาวิชาต่างๆ ภายในเรือ ระหว่างเดินทางจาก เมืองกูชิง (มาเลเซีย) ไปยัง ฐานทัพเรือชางงี (สิงคโปร์) เมื่อวันที่ 9 มี.ค.59
SMS จากนักเรียนนายเรือ จากกลางทะเล ถึงทางบ้าน ระหว่างเดินทางจาก เมืองกูชิง (มาเลเซีย) ไปยัง ฐานทัพเรือชางงี (สิงคโปร์) เมื่อวันที่ 10 มี.ค.59
นักเรียนนายเรือ ฝึกการป้องกันความเสียหาย ระหว่างเดินทางจาก เมืองกูชิง (มาเลเซีย) ไปยัง ฐานทัพเรือชางงี (สิงคโปร์) เมื่อวันที่ 10 มี.ค.59

ที่มา: http://www.rtna.ac.th/training59/activities.html

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น