หน้าเว็บ

วันพุธที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2557

การฝึกยุทธวิธีร่วมกองเรือ ครั้งที่ ๑/๕๗


กองเรือฟริเกตที่ ๑ กองเรือยุทธการ เข้าร่วมการฝึกยุทธวิธีร่วมกองเรือ ครั้งที่ ๑/๕๗ ระหว่างวันที่ ๒ – ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๖ โดยมี พลเรือตรี สมชาย ณ บางช้าง ผู้บัญชาการกองเรือฟริเกตที่ ๑ กองเรือยุทธการ เป็น ผบ.กก.แดง ๕๗๒ ประกอบด้วย ร.ล.รัตนโกสินทร์ ร.ล.สุโขทัย ร.ล.นราธิวาส ร.ล.ตากใบ และ เรือ ต.๙๙๖ ออกเรือฝึก FTX การปฏิบัติการทางเรือในทะเล พื้นที่อ่าวไทย เมื่อวันที่ ๒๔ - ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๖


ที่มา: http://www.navy.mi.th/frigate1/index/

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น