หน้าเว็บ

วันจันทร์ที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2555

ผู้บัญชาการทหารอากาศ รับมอบ สมุดประวัติประจำเครื่องบิน (LOG BOOK) เครื่องบิน GRIPEN 39A


พลอากาศเอก อิทธพร ศุภวงศ์ ผู้บัญชาการทหารอากาศ รับมอบ สมุดประวัติประจำเครื่องบิน (LOG BOOK) เครื่องบิน GRIPEN 39A หมายเลข ๓๙๑๗๘ จาก Major General Micael Byde′n ผู้บัญชาการทหารอากาศสวีเดน เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๕ เครื่องบินเครื่องดังกล่าว รัฐบาลสวีเดน มอบให้เพื่อตั้งแสดงในพิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศ

เครื่องบินขับไล่ GRIPEN 39 A ซึ่งสวีเดนมอบให้เดินทางมาถึงประเทศไทย เนื่องในโอกาส ครบรอบ ๑๐๐ ปีการบินของบุพการีทหารอากาศ และเพื่อมิตรภาพอันแนบแน่นของกองทัพอากาศ และกองทัพอากาศสวีเดน ในปี ๒๕๕๕ นี้ รัฐบาลสวีเดน โดยกองทัพอากาศสวีเดน ได้มอบเครื่องบินขับไล่ GRIPEN 39 A ซึ่งเป็นเครื่องบิน GRIPEN รุ่นเก่า (เวอร์ชั่นแรก) ที่ประจำการในกองทัพอากาศสวีเดน ให้กองทัพอากาศ เพื่อนำมาตั้งแสดงในพิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศ ในเดือนมีนาคม ๒๕๕๕ นี้ ซึ่งขณะนี้ ภายในพิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศ ได้มีการปรับปรุงให้เป็นแหล่งการเรียนรู้ทั้งในด้านประวัติศาสตร์ เทคโนโลยีและความก้าวหน้าทางวิทยาการด้านการบิน ตามนโยบายของ พลอากาศเอก อิทธพร ศุภวงศ์ ผู้บัญชาการทหารอากาศ ที่ดำริให้พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศ เป็นดั่งแหล่งวิทยาการด้านการบินของประเทศที่เจริญแล้ว มีอุปกรณ์ สิ่งของ ตลอดจนอากาศยานที่ทันสมัยก้าวหน้าเช่นเดียวกับพิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศสหรัฐฯ แคนาดา ออสเตรเลีย อังกฤษ ฝรั่งเศส ที่มีเครื่องบินรบรุ่นล่าสุดประจำการในกองทัพอากาศของตนตั้งแสดงอยู่ด้วย หรือแม้กระทั่งมิตรประเทศในอาเซียน อาทิ สิงคโปร์ และมาเลเซีย เพื่อให้ผู้สนใจ โดยเฉพาะเยาวชนที่จะเป็นกำลังสำคัญของชาติในอนาคตได้เป็นแหล่งเรียนรู้ และเป็นแหล่งจุดประกายความตั้งใจ ในอาชีพด้านการบินของเยาวชนเหล่านี้ เครื่องบินขับไล่ GRIPEN 39 A ที่จะนำมาตั้งแสดงนี้ เป็นเครื่องบินยุคแรกของเครื่องบินตระกูล GRIPEN 39 ที่มีประจำการในหลายชาติ ปัจจุบัน กองทัพอากาศสวีเดน ทยอยปลดประจำการเครื่องบินรุ่นนี้ และประจำการด้วยเครื่องบินรุ่น GRIPEN 39 C/D รุ่นล่าสุดเป็นรุ่นเดียวกับที่บรรจุเข้าประจำการในกองทัพอากาศไทย เมื่อปี ๒๕๕๔ ที่ผ่านมา ทั้งนี้ GRIPEN 39 A ที่ได้รับมาตั้งแสดงนี้ กองทัพอากาศ กำหนดทำสีและเครื่องหมายเป็นแบบเดียวกับฝูงบิน ๗๐๑ กองบิน ๗ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยกำหนดหมายเลขพิเศษ คือ ๗๐๑๐๐ หมายเลข ๐๐ หรือ ๑๐๐ ตัวท้าย มาจาก “วันครบรอบ ๑๐๐ ปี การบินของบุพการีทหารอากาศ” ในปี ๒๕๕๕ นี้ พร้อมตั้งแสดงและเปิดให้ชมอย่างเป็นทางการ ในราวเดือนมิถุนายน ๒๕๕๕ ที่จะถึงนี้


ที่มา: กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น