หน้าเว็บ

วันจันทร์ที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2555

การตรวจความพร้อมการฝึก ทร.๕๕ และการเป็นหน่วยกองพัน ป.

วันที่ ๒๒ มี.ค.๕๕ น.อ.ทศพล ผลดี ผบ.กรม ป.พล.นย. ตรวจความพร้อมการฝึก ทร.๕๕ และการเป็นหน่วยกองพัน ป. ของ พัน.ปบค.๑ กรม ป.พล.นย. ณ สนามฟุตบอล พัน.ปบค.๑ กรม ป.พล.นย. ค่ายกรมหลวงชุมพร อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี


ร้อย.บก.กรม ป.พล.นย. ณ สนามฟุตบอล ร้อย.บก.กรม ป.พล.นย.พัน.ปตอ.กรม ป.พล.นย. ณ สนามฟุตบอล พัน.ปตอ.กรม ป.พล.นย.


พัน.ปกค.กรม ป.พล.นย. ณ สนามฟุตบอล พัน.ปกค.กรม ป.พล.นย.


ที่มา: ภาพกิจกรรม กรมทหารปืนใหญ่ กองพลนาวิกโยธิน


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น