หน้าเว็บ

วันศุกร์ที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2555

เครื่องบินขับไล่ GRIPEN 39 A ซึ่งสวีเดนมอบให้เดินทางมาถึงประเทศไทย


รัฐบาลสวีเดน โดยกองทัพอากาศสวีเดน ได้มอบเครื่องบินขับไล่ GRIPEN 39 A ซึ่งเป็นเครื่องบิน GRIPEN รุ่นเก่า ให้กองทัพอากาศ เพื่อนำมาตั้งแสดงในพิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศ โดยเมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๕ เรือบรรทุกสินค้าได้เข้าเทียบท่าเรือแหลมฉบัง และทำการขนส่งทางรถยนต์ในวันเดียวกัน มายังพิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศ โดยในเช้าวันศุกร์ที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๕จะทำการขนย้ายลงจากรถบรรทุก เพื่อติดตั้ง ประกอบปีก ล้อ และอุปกรณ์ต่าง ๆ ก่อนจะทำการตกแต่งสีเครื่องหมาย พร้อมตั้งแสดงและเปิดให้ชมอย่างเป็นทางการ ในราวเดือนมิถุนายน ๒๕๕๕ ที่จะถึงนี้

เครื่องบินขับไล่ GRIPEN 39 A ซึ่งสวีเดนมอบให้เดินทางมาถึงประเทศไทย เนื่องในโอกาส ครบรอบ ๑๐๐ ปีการบินของบุพการีทหารอากาศ และเพื่อมิตรภาพอันแนบแน่นของกองทัพอากาศ และกองทัพอากาศสวีเดน ในปี ๒๕๕๕ นี้ รัฐบาลสวีเดน โดยกองทัพอากาศสวีเดน ได้มอบเครื่องบินขับไล่ GRIPEN 39 A ซึ่งเป็นเครื่องบิน GRIPEN รุ่นเก่า (เวอร์ชั่นแรก) ที่ประจำการในกองทัพอากาศสวีเดน ให้กองทัพอากาศ เพื่อนำมาตั้งแสดงในพิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศ ในเดือนมีนาคม ๒๕๕๕ นี้ ซึ่งขณะนี้ ภายในพิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศ ได้มีการปรับปรุงให้เป็นแหล่งการเรียนรู้ทั้งในด้านประวัติศาสตร์ เทคโนโลยีและความก้าวหน้าทางวิทยาการด้านการบิน

ตามนโยบายของ พลอากาศเอก อิทธพร ศุภวงศ์ ผู้บัญชาการทหารอากาศ ที่ดำริให้พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศ เป็นดั่งแหล่งวิทยาการด้านการบินของประเทศที่เจริญแล้ว มีอุปกรณ์ สิ่งของ ตลอดจนอากาศยานที่ทันสมัยก้าวหน้าเช่นเดียวกับพิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศสหรัฐฯ แคนาดา ออสเตรเลีย อังกฤษ ฝรั่งเศส ที่มีเครื่องบินรบรุ่นล่าสุดประจำการในกองทัพอากาศของตนตั้งแสดงอยู่ด้วย หรือแม้กระทั่งมิตรประเทศในอาเซียน อาทิ สิงคโปร์ และมาเลเซีย เพื่อให้ผู้สนใจ โดยเฉพาะเยาวชนที่จะเป็นกำลังสำคัญของชาติในอนาคตได้เป็นแหล่งเรียนรู้ และเป็นแหล่งจุดประกายความตั้งใจ ในอาชีพด้านการบินของเยาวชนเหล่านี้
เครื่องบินขับไล่ GRIPEN 39 A ที่จะนำมาตั้งแสดงนี้ เป็นเครื่องบินยุคแรกของเครื่องบินตระกูล GRIPEN 39 ที่มีประจำการในหลายชาติ ปัจจุบัน กองทัพอากาศสวีเดน ทยอยปลดประจำการเครื่องบินรุ่นนี้ และประจำการด้วยเครื่องบินรุ่น GRIPEN 39 C/D รุ่นล่าสุดเป็นรุ่นเดียวกับที่บรรจุเข้าประจำการในกองทัพอากาศไทย เมื่อปี ๒๕๕๔ ที่ผ่านมา

ทั้งนี้ GRIPEN 39 A ที่ได้รับมาตั้งแสดงนี้ กองทัพอากาศ กำหนดทำสีและเครื่องหมายเป็นแบบเดียวกับฝูงบิน ๗๐๑ กองบิน ๗ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยกำหนดหมายเลขพิเศษ คือ ๗๐๑๐๐ หมายเลข ๐๐ หรือ ๑๐๐ ตัวท้าย มาจาก “วันครบรอบ ๑๐๐ ปี การบินของบุพการีทหารอากาศ” ในปี ๒๕๕๕ นี้ และขึ้นทะเบียน ทอ. ๐๐/๕๕ โดยเช้าวันนี้ (๑๕ มีนาคม ๒๕๕๕) เวลา ๐๖.๐๐ น. เรือบรรทุกสินค้าได้เข้าเทียบท่าเรือแหลมฉบัง และจะทำการขนส่งทางรถยนต์ในวันเดียวกัน มายังพิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศ ในเวลาประมาณ ๒๓๐๐ เพื่อติดตั้ง ตกแต่งสีเครื่องหมาย พร้อมตั้งแสดงและเปิดให้ชมอย่างเป็นทางการ ในราวเดือนมิถุนายน ๒๕๕๕ ที่จะถึงนี้


ที่มา: กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น