หน้าเว็บ

วันศุกร์ที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2555

cope tiger 2012 - Landing


PuwanaiCNX on Mar 22, 2012
RTAF:F-16A/B/ADF, F-5T/E, Alpha jet
RSAF:F-15SG,F-16D+,F-5S
USAF:F-15C/D Florida Air National Guard

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น