หน้าเว็บ

วันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2554

วิดีโอ: BTR-3 E1 ของกองทัพบกไทย


 http://mil.in.ua/videonovyny/film-pro-btr-3e1-na-ozbroyenni-zs-tayilandu
วิดีโอประชาสัมพันธ์โครงการจัดหายานเกราะล้อยาง BTR-3 E1 ของกองทัพบกไทย ซึ่งในวิดีโอมีการกล่าวถึงเริ่มต้นตั้งแต่ความเป็นมาของโครงการจัดหา รายละเอียดขีดความสามารถและสมรรถนะของยานเกราะล้อยาง มีการทดสอบสมรรถนะและการใช้งานยานเกราะล้อยางโดยทหารบกไทย รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีตามข้อตกลงของการจัดหาครั้งนี้ จนถึงการตรวจรับยานเกราะล้อยางเข้าประจำการในกองทัพบกไทย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น