หน้าเว็บ

วันพุธที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

ประชุมเตรียมรับเครื่องบิน Gripen 39 C/D


นาวาอากาศเอก สฤษดิ์พร สุนทรกิจ ผู้บังคับการกองบิน 7 ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมในการรับเครื่องบิน Gripen 39 C/D ณ ห้องประชุม ฝูงบิน 702 เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2554

ข่าวจาก : ข่าวกองบิน 7

หมายเหตุ : "ตามกำหนดการจะมีการนำส่ง Gripen มาถึงประเทศไทยในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2554 นี้"

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น