หน้าเว็บ

วันพุธที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

รองเสนาธิการทหารอากาศ นำคณะสื่อมวลชนเยี่ยมชมกิจการกองบิน7


พลอากาศโท วุฒิชัย คชาชีวะ รองเสนาธิการทหารอากาศ นำคณะสื่อมวลชนเยี่ยมชมกิจการ กองบิน ๗ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในด้านความพร้อมการเตรียมรับเครื่องบินขับไล่อเนกประสงค์แบบGRIPEN 39 C/D เมื่อวันที่ ๗ – ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔

ข่าวจาก : กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น