หน้าเว็บ

วันเสาร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

กองบิน F7 ฝึกอบรมนักบินไทยอย่างต่อเนื่อง

Foto: John Lidman/Försvarsmakten

ในเดือนนี้เครื่องบิน Gripen ถูกส่งไปยังประเทศไทย จำนวน 6 เครื่อง ตามโครงการจัดหาระยะที่ 1  และถือเป็นประวัติศาสตร์ที่เครื่องบินแบบ Gripen ได้เข้าประจำการในกองทัพอากาศไทย ในขณะที่มีการส่งมอบเครื่องบิน Gripen จำนวน 6 เครื่อง ให้กับกองทัพอากาศไทย การฝึกอบรมสำหรับหกนักบินไทยได้เริ่มขึ้นในกองบิน F7 ของกองทัพอากาศสวีเดน โดยนักบินทั้ง 6 คนนี้เป็นชุดที่สองที่เข้ารับการฝึก ซึ่งระยะแรกพวกเขาจะเข้ารับการฝึกแบบ CT หรือการฝึกบินเปลี่ยนแบบให้สามารถบินกับเครื่อง Gripen ได้ หลังจากที่นักบินมีความคุ้นเคยการบินกับเครื่อง Gripen แล้ว ต่อจากนั้นก็จะเป็นการฝึกแบบ CRT หรือการฝึกเป็นนักบินพร้อมรบของเครื่องบินขับไล่ Gripen เป็นระยะเวลาการฝึกรวม 6 เดือน จึงจะเสร็จสิ้นการฝึก มีความแตกต่างจากนักบินชุดแรกจำนวน 4 คน ที่เข้ารับการฝึกเป็นครูการบินของเครื่อง Gripen เป็นระยะเวลา 1 ปี จนสำเร็จการฝึกไปแล้ว และปัจจุบันได้เข้าปฏิบัติหน้าที่ประจำฝูงบิน  701 กองบิน 7 สุราษฎร์ธานี ในฐานะครูการบินของเครื่องบิน Gripen  ชุดแรก ที่มีความสำคัญในการถ่ายทอดความรู้ด้านการบินในระบบการใช้งานเครื่องบิน Gripen ที่ได้รับจากทางสวีเดน เพื่อถ่ายทอดให้นักบินรุ่นต่อๆ ไป...

การฝึกบินของนักบินไทยกลุ่มหลังทั้ง 6 คนนี้จะฝึกบินด้วยเครื่องบิน Gripen รุ่น C/D โดยตรง ไม่ต้องผ่านการบินกับเครื่องรุ่น A/B ในขั้นต้นเหมือนกับนักบินกลุ่มแรก เนื่องจากนักบินทั้งสองกลุ่มมีวัตถุประสงค์ของการฝึกที่แตกต่างกันดังกล่าวข้างต้น

Foto: John Lidman/Försvarsmakten


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น