หน้าเว็บ

วันอังคารที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2565

รวมภาพกิจกรรม เรือหลวงสายบุรี (FF-458)

“เรือหลวงสายบุรี ณ ฐานทัพเรือชางงี สาธารณรัฐสิงคโปร์”

การฝึก SINGSIAM 2022 ครั้งที่ 20 ทร.ไทย ได้จัด ร.ล.นเรศวร เเละ ร.ล.สายบุรี ทร.สิงคโปร์ ได้จัด  RSS Formidable, RSS Valaint และ RSS Fortitude ร่วมทำการฝึกฯ โดยมี น.อ.ทวีศักดิ์ ทองนำ เสนาธิการ กองเรือฟริเกตที่ 2 กองเรือยุทธการ เป็น ผู้บังคับหมู่เรือฝึก ทำการฝึกระหว่าง 18 มี.ค.- 5 เม.ย.65 การฝึกจะแบ่งออกเป็น 2 ห้วง คือการฝึกในท่า และการฝึกในทะเล ระหว่าง 20 - 22 มี.ค.65 ซึ่งการฝึกผสม SINGSIAM เริ่มต้นครั้งแรก เมื่อปี พ.ศ.2528

วัตถุประสงค์ในการฝึกครั้งนี้ เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ความรู้ ความชำนาญ ความเข้าใจ ให้แก่กำลังพลที่เข้าร่วมการฝึกฯ และพัฒนาการปฏิบัติการทางเรือสาขาต่างๆ เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีในการปฏิบัติการทางเรือร่วมกัน ระหว่างกองทัพเรือทั้ง 2 ประเทศ นอกจากนี้กำลังพลสามารถนำความรู้ประสบการณ์ที่ได้รับในการฝึกร่วมครั้งนี้ มาพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถของตนเองได้อีกด้วย

#ฝึกอย่างไรรบอย่างนั้น
#SingSiam2022
#HTMSSaiburi
#FrigateSquadron2
https://www.facebook.com/SAIBURINAVY/posts/133426899227823
https://www.facebook.com/SAIBURINAVY/posts/134750629095450
—————————————————
“ภาพเรือหลวงสายบุรี เข้าร่วมการฝึกผสม SINGSIAM 20/2022 ระหว่าง ทร.ไทย - ทร.สิงคโปร์”
#singsiam20
#HTMSSaiburi
#FF458
https://www.facebook.com/SAIBURINAVY/posts/135291635708016
—————————————————
“เรือหลวงสายบุรี ณ ท่าเทียบเรือ ฐานทัพเรือพังงา ทัพเรือภาคที่ ๓”
เรือหลวงสายบุรี เข้าปฏิบัติราชการทัพเรือภาคที่ 3 หลังจากเสร็จสิ้นภารกิจการฝึกผสม SINGSIAM ครั้งที่ 20 กับ ทร.สิงคโปร์ เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2565

#ทัพเรือภาคที่3
#กองทัพเรือ
#เรือหลวงสายบุรี
https://www.facebook.com/SAIBURINAVY/posts/136679795569200
—————————————————
Welcome Navy Ship to Andaman Sea
ทรภ.3 จัดพิธีต้อนรับเรือหลวง 3 ลำ เข้าปฏิบัติราชการในพื้นที่ฝั่งทะเลอันดามัน

ในวันที่ 4 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. ทัพเรือภาคที่ 3 ได้จัดพิธีต้อนรับหมู่เรือที่เดินทางจากฐานทัพเรือสัตหีบ จว.ชลบุรี เข้าปฏิบัติราชการในพื้นที่ฝั่งทะเลอันดามันกับทัพเรือภาคที่ 3 ณ ท่าเทียบเรือ ฐานทัพเรือพังงา ทัพเรือภาคที่ 3 โดยเรือทั้ง 3 ลำ ประกอบด้วย เรือหลวงสายบุรี ซึ่งได้เสร็จสิ้นการฝึก SINGSIAM ครั้งที่ 20 กับเรือกองทัพเรือสิงคโปร์ในพื้นที่ฝั่งทะเลอันดามันในห้วงเดือนที่ผ่านมา ส่งนเรือหลวงมันนอก และเรือหลวงหลีเป๊ะ ได้เดินทางตรงมาจากฐานทัพเรือสัตหีบ จว.ชลบุรี และเข้าจอด ณ ฐานทัพเรือพังงา ทัพเรือภาคที่ 3 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2565 ที่ผ่านมา

การนี้ พลเรือโท สมพงษ์ นาคทอง ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 3 มอบหมายให้ พลเรือตรี อาภากร อยู่คงแก้ว รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 3 ในฐานะ ผู้บัญชาการกองเรือปฏิบัติการ ทัพเรือภาคที่ 3 เป็นประธานในพิธีต้อนรับหมู่เรือในครั้งนี้

ทั้งนี้ รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 3 ได้กล่าวให้โอวาทและต้อนรับแก่กำลังพลเรือต่างๆ มีความตอนหนึ่งว่า “ทัพเรือภาคที่ 3 เป็นหน่วยทหารเรือ ที่รับผิดชอบพื้นที่ด้านฝั่งทะเลอันดามัน มีภารกิจที่หลากหลายซับซ้อน ทั้งบทบาทด้านการทหาร การรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล การช่วยเหลือและบรรเทาสาธารณภัย ตลอดจนการปฏิบัติงานร่วมกับต่างประเทศ ขอให้กำลังพลทุกนาย จงมีความพร้อมที่จะปฏิบัติภารกิจต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย และถือได้ว่า ทุกท่านที่ยืนอยู่ที่แห่งนี้ เป็นผู้ที่ได้รับความไว้วางใจให้ปฏิบัติภารกิจอันสำคัญยิ่งนี้ ขอจงมุ่งมั่น เสียสละ และตั้งใจทำหน้าที่ปกป้องอธิปไตยของไทยให้ดีที่สุด ซึ่งเปรียบเสมือนการเป็นรั้วของชาติทางทะเลให้ประชาชนชาวไทยได้มั่นใจและอบอุ่นใจที่มีทหารเรือคอยเฝ้าดูแล”

นอกจากนี้ รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 3 ยังได้กล่าวอวยพรให้กำลังพลเรือ ต.994 ซึ่งมีแผนจะเดินทางกลับ ฐานทัพเรือสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ในห้วงกลางเดือนเมษายน 2565 อีกด้วย

#ทัพเรือภาคที่3
#กองทัพเรือ
#เรือหลวงสายบุรี
#เรือหลวงมันนอก
#เรือหลวงหลีเป๊ะ
#เรือต994
https://www.facebook.com/SAIBURINAVY/posts/136683382235508
—————————————————
“ฝึก ฝึก ฝึก”
เมื่อ 23 เมษายน 2565 เรือหลวงสายบุรี ทำการทดลองระบบประจำสัปดาห์ และฝึกประจำสถานีต่างๆ เพื่อเตรียมความพร้อมและเพิ่มความชำนาญให้แก่กำลังพลประจำเรือ ในการปฏิบัติราชการ ทัพเรือภาคที่ 3
 
#เรือหลวงสายบุรี
#ทัพเรือภาคที่3
#กองทัพเรือ
https://www.facebook.com/SAIBURINAVY/posts/141708491732997
—————————————————
“เรือหลวงสายบุรี พร้อมรับตรวจ”
เมื่อ 25-29 เมษายน 2565 กองการฝึกกองเรือยุทธการ จัดการฝึกทบทวน เคลื่อนที่ และตรวจความพร้อมของเรือในพื้นที่ ทัพเรือภาคที่ ๓ เพื่อตรวจความพร้อม ทางด้านองค์บุคคล องค์วัตถุ และองค์ยุทธวิธี ในทุกสาขาการปฏิบัติ
 
#เรือหลวงสายบุรี
#ทัพเรือภาคที่3
https://www.facebook.com/SAIBURINAVY/posts/144039551499891

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น