หน้าเว็บ

วันอังคารที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2565

รับมอบขั้นสุดท้ายของเครื่องบินลาดตระเวนทางอากาศแบบ DA42M-NG

กองบิน ๔ ให้การต้อนรับ พลอากาศเอก ชนะยุทธ รัตนกาล ในโอกาสเดินทางมาเป็นประธานรับมอบขั้นสุดท้ายของเครื่องบินลาดตระเวนทางอากาศแบบ DA42M-NG นาวาอากาศเอก เนาวมรัตน์ ประพัฒน์ทอง ผู้บังคับการกองบิน ๔ มอบหมายให้ นาวาอากาศเอก อัคคพร อ่วมสำอางค์ รองผู้บังคับการกองบิน ๔ ให้การต้อนรับ พลอากาศเอก ชนะยุทธ รัตนกาล ประธานกรรมการตรวจรับพัสดุโครงการจัดหาระบบสำรวจภูมิประเทศด้านความมั่นคง และคณะ ในโอกาสเดินทางมาปฏิบัติราชการ ณ กองบิน ๔ เพื่อประชุมตรวจรับพัสดุ งวดที่ ๕ และเป็นประธานรับมอบขั้นสุดท้ายของเครื่องบินลาดตระเวนทางอากาศแบบ DA42M-NG พร้อมระบบสำรวจรังวัดความสูงภูมิประเทศแบบ LiDAR จำนวน ๓ เครื่อง ณ กองบิน ๔ อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ เมื่อ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๕
https://www.facebook.com/media/set/?vanity=100064758124466&set=a.459518186216782
—————————————————
พิธีรับการบินส่งมอบเครื่องบินลาดตระเวนทางอากาศ แบบ DA42M-NG

กองบิน ๔ ต้อนรับการบินนำส่งเครื่องบินลาดตระเวนทางอากาศ แบบ DA42M-NG จำนวน ๓ เครื่อง เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการตรวจรับ ณ สถานที่ส่งมอบ (Site Acceptance Test)

นาวาอากาศเอก เนาวมรัตน์  ประพัฒน์ทอง ผู้บังคับการกองบิน ๔ นำผู้แทนข้าราชการกองบิน ๔ ต้อนรับการบินนำส่งเครื่องบินลาดตระเวนทางอากาศ แบบ DA42M-NG จำนวน ๓ เครื่อง พร้อมติดตั้งระบบสำรวจรังวัดความสูงภูมิประเทศ แบบ LiDAR รวมทั้งอุปกรณ์สนับสนุนภาคพื้น อะไหล่ การฝึกอบรม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามสัญญาระหว่าง กองทัพอากาศ กับบริษัท Diamond Aircraft Industries GmbH (DAI) สาธารณรัฐออสเตรีย และนำเข้าประจำการที่ฝูงบิน ๔๐๒ กองบิน ๔ เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการตรวจรับ ณ สถานที่ส่งมอบ (Site Acceptance Test) ณ กองบิน ๔ อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ เมื่อ ๒ กันยายน ๒๕๖๕
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02XaV3CrEnMDLwQLrJWWNrxx6X9M6j8NVc2LsBihzUNVti7ME1x159ztRbBh62pKg1l&id=100064758124466

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น