หน้าเว็บ

วันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2565

ภาพข่าวความคืบหน้าโครงการปรับปรุงขีดความสามารถของเครื่องบินโจมตี Alpha Jet

ภาพข่าวความคืบหน้าโครงการปรับปรุงขีดความสามารถของเครื่องบินโจมตี Alpha Jet

จากภาพถ่ายในระหว่างที่ รองเจ้ากรมช่างอากาศ และคณะ เดินทางมาตรวจเยี่ยมสายวิทยาการช่างอากาศ กองบิน 23 และฝ่ายคลังเชื้อเพลิงที่ 3 กรมช่างอากาศ ประจำปี 2565 ระหว่างวันที่ 18 - 19 พฤษภาคม 2565 ณ กองบิน 23 จังหวัดอุดรธานี จากภาพถ่ายภายในโรงซ่อมอากาศยาน จะพบเห็นมี Alpha Jet จำนวนหลายเครื่อง ที่อยู่ระหว่างการปรับปรุง ซึ่งสถานะปัจจุบันไม่ทราบว่ามีจำนวนกี่เครื่องที่ได้รับการปรับปรุงแล้วเสร็จ ทั้งนี้ถ้านับจากที่ Alpha Jet ต้นแบบโดยคนไทยเพื่อคนไทยเครื่องแรก ขึ้นทำการบิน First Flight เมื่อ 31 สิงหาคม 2564 ...
...............................................
กองบิน ๒๓ ให้การต้อนรับ รองเจ้ากรมช่างอากาศ และคณะ

พลอากาศตรี กฤษฎา เสียงก้อง รองเจ้ากรมช่างอากาศ และคณะ เดินทางมาตรวจเยี่ยมสายวิทยาการช่างอากาศ กองบิน ๒๓ และฝ่ายคลังเชื้อเพลิงที่ ๓ กรมช่างอากาศ ประจำปี ๒๕๖๕ ระหว่างวันที่ ๑๘ - ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ณ กองบิน ๒๓ จังหวัดอุดรธานี

โดยมี นาวาอากาศเอก วิศรุต จันทประดิษฐ์ ผู้บังคับการกองบิน ๒๓ พร้อมด้วย นาวาอากาศโท ดนัย หามะลิ หัวหน้าแผนกช่างอากาศ กองเทคนิค กองบิน ๒๓ หัวหน้าหน่วยขึ้นตรง และข้าราชการ กองบิน ๒๓ ร่วมให้การต้อนรับ
https://www.facebook.com/Wing23.rtaf/posts/pfbid04wSVfKqrYar7ghUfRWeBUBMU2vbjDgeZkzDSW3uftU7mHFwP4drca9RNXxqt2ua4l

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น