หน้าเว็บ

วันเสาร์ที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2564

รวมภาพ การฝึกกองทัพเรือ ประจำปี งป. 2564 EP.1

ฝึกศูนย์ยุทธการภายในเรือ
—————————————————
5 มีนาคม เวลา 12:18 น.
กำลังพลเรือหลวงกระบุรี ใน มวก.ฝอว.ทรภ.3 ฝึกศูนย์ยุทธการภายในเรือ
—————————————————
8 มีนาคม เวลา 11:22 น.
พิธีเปิดการฝึกเตรียมความพร้อม ของหน่วยต่างๆ 
ใน  #ทัพเรือภาคที่๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔  
ณ ท่าเทียบเรือ ฐานทัพเรือพังงา 
สถานี รับ - ส่ง ฮ.
————————
9 มีนาคม เวลา 20:51 น.
ฝึกสถานี รับ - ส่ง ฮ. ใน  #ทัพเรือภาคที่๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔  
ณ ท่าเทียบเรือ ฐานทัพเรือพังงา
ฝึกยิงอาวุธประจำเรือและอากาศยาน
————————————————
10 มีนาคม เวลา 10:47 น.
ฝึกยิงอาวุธประจำเรือและอากาศยาน ใน  #ทัพเรือภาคที่๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔  
ณ ท่าเทียบเรือ ฐานทัพเรือพังงา
การปฏิบัติการทางเรือ
————————————————
10 มีนาคม เวลา 05:48 น.
ทัพเรือภาคที่ 3 ฝึกอย่างเข้ม !!
ผบ.ทรภ.3 เน้นย้ำ กำลังพลต้องพร้อมทุกภารกิจ เชี่ยวชาญการใช้อาวุธทุกรูปแบบ ให้สมกับเป็นนักรบทางเรือ

วันที่ 9 มีนาคม 2564 พลเรือโท เชิงชาย ชมเชิงแพทย์ ผู้บัญชาการ ทัพเรือภาคที่ ๓ เดินทางโดยเฮลิคอปเตอร์ตรวจเยี่ยมการฝึกเตรียมความพร้อมของหน่วยต่าง ๆ ในทัพเรือภาคที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2564 บนเรือหลวงกระบุรี

โดยในวันนี้เป็นการฝึกยิงอาวุธประจำเรือและอากาศยานของ กองเรือปฏิบัติการ ทัพเรือภาคที่ 3 โดยใช้พื้นที่ฝึกในสนามฝึกยิงอาวุธกลางลึกของทะเลอันดามัน โดยได้เน้นย้ำให้กำลังพลต้องพร้อมทุกภารกิจ เชี่ยวชาญการใช้อาวุธทุกรูปแบบ ให้สมกับเป็นนักรบทางเรือ

มีเรือรบที่เข้าร่วมการฝึก ประกอบด้วย ร.ล.กระบุรี ร.ล.กระบี่ ร.ล.แหลมสิงห์ ร.ล.ทยานชล ร.ล.ศรีราชา ร.ล.มันใน ร.ล.มัตโพน เรือ ต.995 เรือ ต.996 เรือ ต.229 และอากาศนาวีทำการยิงจรวด 2.75 นิ้ว ประกอบด้วย เครื่องบินลาดตระเวน แบบที่ 1 บ.ลว.1 (DO –228 ) และ เครื่องบินตรวจการณ์ชี้เป้า แบบที่ 1 บ.ตช.1 (T-337)

หัวข้อการฝึกประกอบด้วย การฝึกแปรขบวน การฝึกการติดตามเป้าอากาศยานของกองเรือ การฝึกยิงอาวุธประจำเรือ และการฝึกยิงอาวุธของอากาศยาน

นับว่าเป็นการฝึกครั้งใหญ่ของทัพเรือภาคที่ 3 ที่จัดกำลังทางเรืออย่างเต็มรูปแบบ ทำการฝึกโดยพร้อมเพรียงกัน เพื่อให้ได้ทราบถึงความพร้อมของเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆ และปลุกวิญญาญการเป็นนักรบทางเรือ ที่พร้อมจะสู้อย่างสุดพลัง เพื่อปกป้องอธิปไตยและรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลของไทยเราให้มั่นคงสืบไป
#ทัพเรือภาคที่3
จเรทหารเรือ ลงพื้นที่ ตรวจเข้มตั้งแต่บ้านพัก ยันเรือรบ
————————————————
ในห้วงสัปดาห์ที่ผ่านมา พลเรือตรี เกริกไชย วจนาภรณ์ เจ้ากรมจเรทหารเรือ พร้อมคณะ ได้เดินทางมาตรวจราชการของหน่วยต่างๆ ในพื้นที่ทัพเรือภาคที่ 3 ตั้งแต่บ้านพักข้าราชการ กองบัญชาการ จนถึงเรือรบในทัพเรือภาคที่ 3 เพื่อประเมินผลการปฏิบัติงาน และรับทราบปัญหาอุปสรรคข้อขัดข้อง นำเสนอผู้บังคับบัญชาเพื่อหาแนวทางพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

ทั้งนี้ผลการตรวจภาพรวมของทัพเรือภาคที่ 3 อยู่ในเกณฑ์ดี ซึ่งนับว่าเป็นความตั้งใจของกำลังพลในทัพเรือภาคที่ 3 ทุกหน่วย ในการเตรียมการรับตรวจของคณะจเรทหารเรือในครั้งนี้
#ทัพเรือภาคที่3
ฝึกสถานีรบ 3 มิติ
——————————
4 มีนาคม เวลา 16:51 น.
กำลังพลเรือหลวงกระบุรี ใน มวก.ฝอว.ทรภ.3  ฝึกสถานีรบ 3 มิติ
"น้ำ ฟ้า ใต้น้ำ แม่นยำ รวดเร็ว เพื่อชัยชนะ"

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น