หน้าเว็บ

วันอังคารที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2564

แม่ทัพภาคที่ 2 ตรวจเยี่ยม ม.พัน.6

เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10.00 น. กองพันทหารม้าที่ 6 กรมทหารม้าที่ 6 ในพระองค์สมเด็จพระศรีพัชรินทรา บรมราชินีนาถ ให้การต้อนรับ พลโท ธเนศ วงศ์ชะอุ่ม แม่ทัพภาคที่ 2 ในการเยี่ยมชมสาธิตสมรรถนะรถถังหลักแบบ 60 (VT4) และเยี่ยมชมอาคารเครื่องข่วยฝึกพลประจำรถถังหลักแบบ 60 (VT4) ในโอกาสนี้ ได้ให้เกียรติฝึกขับรถถัง ณ ลานสวนสนาม มทบ.23 และยังได้ให้คำแนะนำให้กำลังพลของหน่วย ฝึกให้เข้มข้น  แข็งแกร่งเหมือนยุทโธปกรณ์ที่ทันสมัย
------------------------------------------------------------------
เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 เวลา 15.30 น. ผู้บัญชาการกองพลทหารม้าที่3 เดินทางตรวจเยี่ยม การเตรียมการรับคณะทำงานด้านยุทธการ และการเตรียมการฝึกเป็นหน่วยกองร้อยประจำปี 2564 (นอกที่ตั้ง) ณ สนามฝึกกองพันทหารม้าที่6 พร้อมทั้งชมการฝึกทางยุทธวิธีโดยไม่ใช้หน่วยทหาร (TEWT)  ของกองร้อยชุดรบ กองพันทหารม้าเฉพาะกิจที่ 606 ในการนี้ผู้บัญชาการกองพลทหารม้าที่3 ได้ให้คำแนะนำการฝึกของหน่วยให้เป็นไปตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการฝึกของกองทัพบกประจำปี 2564 รวมถึงการจำลองสถานการณ์การฝึกให้สมจริงเพื่อให้กำลังพลเกิดสภาวะจูงใจในการฝึก และเน้นย้ำให้ปฏิบัติตามมาตรการในการป้องกันเชื้อไวรัส COVID - 19  อย่างเคร่งครัด
------------------------------------------------------------------
เมื่อวันที่ 19 ก.พ. 64 เวลา 10.00 น. ม.6 พัน.6 ได้ดำเนินการตรวจสภาพความพร้อมรบการฝึกและตรวจสอบเป็นหน่วยระดับกองร้อย ประจำปี 2564 โดยมี ผบ.ม.6 เป็นประธาน ณ ลานอเนกประสงค์ มทบ.23 ในการนี้ ผบ.ม.6 ได้เน้นย้ำส่วนรับการฝึกให้เข้าใจในแผนและสถานการณ์ เพื่อให้เกิดความพร้อมและความเชื่อมั่นในอาวุธยุทโธปกรณ์และความรู้ของกำลังพลทุกระดับ ทั้งนี้ยังเน้นย้ำเรื่องความปลอดภัยในการฝึก จะต้องไม่เกิดการสูญเสียโดยเด็ดขาด

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น