หน้าเว็บ

วันอาทิตย์ที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2564

กองบิน ๗ ให้การต้อนรับ ผู้บัญชาการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ และคณะ

พลเอก ศิราวุฒิ  วงศ์ขันตี ผู้บัญชาการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ คณาจารย์ และนักเรียนหลักสูตรเสนาธิการทหาร รุ่นที่ ๖๒ เดินทางมาเยี่ยมชมกิจการ กองบิน ๗

โอกาสนี้ นาวาอากาศเอก พุทธพงศ์ ผลชีวิน ผู้บังคับการกองบิน ๗ พร้อมด้วย รองผู้บังคับการกองบิน ๗ และหัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกองบิน ๗ ให้การต้อนรับและรับฟังบรรยายสรุป ณ ห้องประชุม กองบิน ๗ เมื่อวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๔
https://www.facebook.com/wing7RTAF/photos/pcb.3823154174439595/3823151141106565/

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น