หน้าเว็บ

วันจันทร์ที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

ตรวจสภาพความพร้อมรบหน่วยในพื้นที่ค่ายเปรมติณสูลานนท์ “พร้อมรบ สยบไพรี”

ตรวจสภาพความพร้อมรบหน่วยในพื้นที่ค่ายเปรมติณสูลานนท์ “พร้อมรบ สยบไพรี”

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00 น. พลตรี สมบัติ จินดาศรี ผู้บัญชาการกองพลทหารม้าที่ 3 เป็นประธานตรวจสภาพความพร้อมรบ ในสัปดาห์แห่งความพร้อมรบในสนาม ของกองทัพภาคที่ 2 ของหน่วยในพื้นที่ค่ายเปรมติณสูลานนท์ ประกอบด้วย กองพลทหารม้าที่ 3, กรมทหารม้าที่ 7 และ กองพันทหารม้าที่ 14 กรมทหารม้าที่ 7 ใน พระองค์สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าหน่วยของตนมีความพร้อมรบ ทั้งด้านกำลังพล ด้านยุทโธปกรณ์ ด้านการฝึกศึกษา และด้านแผนการปฏิบัติ อย่างเพียงพอตามความจำเป็นต่อการปฏิบัติภารกิจทางยุทธวิธี พร้อมทั้งได้ให้โอวาทและพบปะกำลังพลเข้ารับการตรวจสภาพความพร้อมรบ โดยมี พันเอก เอนก พรหมทา รองผู้บังคับการกรมทหารม้าที่ 7 เป็นผู้บังคับหน่วยรับการตรวจสภาพความพร้อมรบ ณ ลานอัศวิน ค่ายเปรมติณสูลานนท์ อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น
-----------------------------------------------------------
กองพลทหารม้าที่ 3 โดย ผู้บัญชาการกองพลทหารม้าที่ 3 ได้ลงพื้นที่ตรวจความพร้อมในการตรวจความเรียบร้อย ด้านความพร้อมของกำลังพล และยุทโธปกรณ์ เพื่อเตรียมการตรวจสภาพความพร้อมรบ “สัปดาห์แห่งความพร้อมรบในสนาม” ของหน่วยกองพลทหารม้าที่ 3 ที่จะกระทำพิธีในวันที่ 23 กรกฎาคม 2563 ณ ลานอัศวิน ค่ายเปรมติณสูลานนท์ อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น ทั้งนี้ยังได้เน้นย้ำในเรื่องความพร้อมของยุทโธปกรณ์ต้องสามารถพร้อมใช้ในทุกภารกิจเมื่อสั่ง ,ด้านความรู้ของกำลังพลต้องมีความรู้ ความเข้าใจในภารกิจ และลักษณะท่าทางต้องมีความคล่องแคล่ว คล่องตัวสูง รวมทั้งเน้นย้ำให้กำลังพลทุกนายปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 อย่างเคร่งครัด ณ ลานอัศวิน ค่ายเปรมติณสูลานนท์ อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น

Cr. ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองพลทหารม้าที่ 3

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น