หน้าเว็บ

วันอังคารที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

สัปดาห์แห่งความพร้อมรบในสนาม ของ ทภ.2 ประจำปี งป.2563

#กองพลทหารม้าที่ 3  โดย ม.6 พัน.6
#ทหารเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส
#สัปดาห์แห่งความพร้อมรบในสนาม ของ ทภ.2 ประจำปีงบประมาณ 2563
#ตรวจสภาพความพร้อม กองร้อยบรรเทาสาธารณภัย 
*****************
เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2563 เวลา 1000 ผบ.ม.6 พัน.6 ได้นำกำลังพล พร้อมยุทโธปกรณ์ และสิ่งอุปกรณ์ของหน่วยทำการตรวจสภาพความพร้อมรบ สัปดาห์แห่งความพร้อมรบในสนาม ของ ทภ.2 ประจำปีงบประมาณ 2563 เพื่อให้มีความพร้อมรบ ทั้งด้านกำลังพล ด้านยุทโธปกรณ์ ด้านการฝึกศึกษา และด้านแผนการปฏิบัติ อย่างเพียงพอตามความจำเป็นต่อการปฏิบัติภารกิจทางยุทธวิธี  รวมทั้งให้คำแนะนำในการปรับปรุงสภาพความพร้อมรบของหน่วย  อีกทั้งได้ตรวจสภาพความพร้อมของกองร้อยช่วยเหลือประชาชน เพื่อสนับสนุนภารกิจตามที่หน่วยเหนือกำหนด ,การปฏิบัติงานของรัฐบาล เพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้อย่างทันท่วงที โดยมี รอง ผบ.ม.6 (1) ร่วมให้การต้อนรับ พ.อ.ปิยวัฒน์ สุประการ เสธ.พล.ม.3 ประธาน ณ ลานสวนสนาม ค่ายศรีพัชรินทร ตำบลศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น