หน้าเว็บ

วันพฤหัสบดีที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2561

พิธีเปิดการฝึกองค์บุคคลและยุทธวิธี กฟก.๑ ประจำปี งป.๖๒

พลเรือตรี กำจร เจริญเกียรติ ผู้บัญชาการกองเรือฟริเกตที่ ๑ กองเรือยุทธการ เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกองค์บุคคลและยุทธวิธี กองเรือฟริเกตที่ ๑ ประจำปี งป.๖๒ บน ร.ล.มกุฎราชกุมาร และชมการสาธิตการฝึกฯ ของ ร.ล.รัตนโกสินทร์ ณ บริเวณท่าเรือแหลมเทียน กทส.ฐท.สส. เมื่อ วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๑
http://www.frigate1.com/index.php/th/2016-05-03-05-22-59?layout=edit&id=647
เรือรบแบบต่างๆ ที่สังกัดอยู่ใน กองเรือฟริเกตที่ 1 กองเรือยุทธการ อาทิ เรือคอร์เวท ร.ล.สุโขทัย และ ร.ล.รัตนโกสินทร์  ,เรือฟริเกต ร.ล.ปิ่นเกล้า ร.ล.มกุฏราชกุมาร ร.ล.ตาปี ร.ล.คีรีรัฐ และ ร.ล.ท่าจีน (ลำใหม่)  ,เรือตรวจการณ์ปราบเรือดำน้ำ ร.ล.คำรณสินธุ ร.ล.ทยานชล และ ร.ล.ล่องลม เป็นต้น
 ขอขอบคุณเจ้าของภาพถ่ายทุกท่านคร้บ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น