หน้าเว็บ

วันจันทร์ที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561

กองทัพเรือรับมอบเรือตรวจการณ์ชายฝั่ง จำนวน 5 ลำ (ต.270 - ต.274)

กองทัพเรือรับมอบเรือตรวจการณ์ชายฝั่ง จำนวน 5 ลำ สุดท้าย เข้าประจำการ ตามโครงการจัดหาเรือตรวจการณ์ชายฝั่ง จำนวน 24 ลำ เพื่อทดแทนเรือชุดเดิมที่จะปลดประจำการ ทั้งนี้กองทัพเรือได้รับมอบเรือตรวจการณ์ชายฝั่งชุดใหม่ดังกล่าวเข้าประจำการแล้ว จำนวน 19 ลำ ซึ่งเรือตรวจการณ์ชายฝั่ง จำนวน 5 ลำ (ต.270 ,ต.271 ,ต.272 ,ต.273 และ ต.274) ที่ทางกองทัพเรือได้รับมอบเพิ่มเติมจาก บริษัท มาร์ซัน จำกัด นี้ ทำให้กองทัพเรือได้รับมอบเรือตรวจการณ์ชายฝั่งชุดใหม่ครบ 24 ลำ ตามโครงการจัดหา...
กองทัพเรือรับมอบเรือตรวจการณ์ชายฝั่งจำนวน 5 ลำ เข้าประจำการ 
 ******วันนี้ 22 พ.ย.61  พลเรือเอก ลือชัย  รุดดิษฐ์ ผู้บัญชาการทหารเรือเป็นประธานในพิธีรับมอบเรือตรวจการณ์ชายฝั่ง ชุดเรือ ต.270 - ต.274 จำนวน 5 ลำ ณ ท่าเรือหมายเลข 5 (LST Ramp) ท่าเรือแหลมเทียน การท่าเรือสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี โดยมี พลเรือเอก นพดล  สุภากร ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ พลเรือตรี อนุชา  เอี่ยมสุโร ผู้บัญชาการกองเรือยามฝั่ง กองเรือยุทธการ กำลังพลประจำเรือ และแขกผู้มีเกียรติให้การต้อนรับ
 *****กองทัพเรือได้ดำเนินการตามยุทธศาสตร์กองทัพเรือ พ.ศ.2551 – 2560 ที่ได้กำหนดความต้องการเรือตรวจการชายฝั่ง เพื่อใช้ในภารกิจต่าง ๆ โดยดำเนินโครงการจัดหาเรือตรวจการณ์ชายฝั่ง กองทัพเรือ จำนวน 23 ลำ เพื่อทดแทนเรือตรวจการณ์ชายฝั่งเดิม ที่ใช้ราชการมาเป็นเวลานาน
 ******โครงการจัดหาเรือตรวจการณ์ชายฝั่ง ชุดเรือ ต.270 - ต.274 จำนวน 5 ลำ ประกอบพิธีรับมอบเรือ ในวันนี้ 22 พฤศจิกายน 2561 โดยได้มีพิธีปล่อยเรือลงน้ำ ณ อู่ต่อเรือ บริษัท มาร์ซัน จำกัดเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2561 ทั้งนี้ กองทัพเรือ ได้ว่าจ้างให้ บริษัท มาร์ซัน จำกัด เป็นผู้ดำเนินการสร้างเรือ เพื่อเป็นการส่งเสริมอุตสาหกรรมการต่อเรือภายในประเทศ อีกทั้งยังเป็นการประหยัดงบประมาณมากกว่าการจัดหาจากต่างประเทศ โดยเรือตรวจการณ์ชายฝั่ง ชุดเรือ ต.270 - ต.274 จะเข้าประจำการในกองเรือยามฝั่ง กองเรือยุทธการ มีภารกิจในการถวายความปลอดภัยแด่พระบรมวงศานุวงศ์ รวมถึงการตรวจการณ์ สกัดกั้น ลาดตระเวน ป้องกันการแทรกซึมทางทะเลและชายฝั่ง คุ้มครองเรือประมงและเรือพาณิชย์ ป้องกันและคุ้มครองทรัพยากรธรรมชาติบริเวณชายฝั่งทะเลในอ่าวไทยและทะเลอันดามัน รักษากฎหมายในทะเลตามอำนาจหน้าที่ที่กองทัพเรือได้รับมอบหมาย  คุณลักษณะของเรือตรวจการณ์ชายฝั่ง ชุดเรือ ต.270 - ต.274 มีขีดความสามารถปฏิบัติการรบ (Combat Capabilities) โดยสามารถปฏิบัติภารกิจได้ครอบคลุมพื้นที่ปฏิบัติการบริเวณชายฝั่งในอ่าวไทยและทะเลอันดามัน สามารถตรวจจับ ติดตามและพิสูจน์ทราบเป้าผิวน้ำ สามารถป้องกันตนเองจากเรือผิวน้ำและอากาศยานข้าศึกได้ตามสมรรถนะของอาวุธประจำเรือ สามารถปฏิบัติการทางเรืออย่างต่อเนื่องโดยไม่ต้องรับการส่งกำลังบำรุงเพิ่มเติมได้ไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมง สามารถปฏิบัติงานได้ในสภาพทะเล ไม่น้อยกว่า Sea State 2 สามารถตรวจค้นเรือที่ต้องสงสัย ค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้ และมีความสามารถการทรงตัวที่ดีในการบังคับเรือและบังคับเลี้ยวในการปฏิบัติงานที่ความเร็วสูง (Maneuverability) 
 ******คุณลักษณะทั่วไป (Ship System Performance) ระวางขับน้ำเต็มที่โดยประมาณ 49 ตัน ขนาดของเรือ ความยาวตลอดลำ 21.40 เมตร ความกว้างสูงสุดของเรือ 5.56 เมตร ความลึกของเรือ (Molded Depth) 3.15 เมตร กินน้ำลึกตัวเรือ (Molded Draught) 1.05 เมตร ความเร็วสูงสุดต่อเนื่องที่ระวางขับน้ำเต็มที่ไม่น้อยกว่า 30 นอต กำลังพลประจำเรือ 9 นาย สามารถปฏิบัติงานในทะเลได้ต่อเนื่องได้ไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมง โดยไม่ต้องรับการส่งกำลังบำรุง ระยะปฏิบัติการไม่น้อยกว่า 350 ไมล์ทะเลด้วยความเร็วเดินทางมัธยัสถ์ (15 นอต) ที่ระวางขับน้ำเต็มที่ (Full Load Displacement)ขนาดและสัดส่วนของโครงสร้างตัวเรือได้รับการตรวจสอบ และรับรองจากสมาคมต่อเรือ Det Norske Veritas (DNV) เครื่องจักรใหญ่ตราอักษร MAN รุ่น D2862 LE463 กำลังเครื่องยนต์ 1,029 kWที่ 2,100 RPM พร้อมเพลาใบจักร จำนวน 2 เครื่อง เครื่องไฟฟ้าขนาด 32 kW, 220 V AC. 1 Phase 50 Hz. จำนวน 2 เครื่อง ประกอบด้วย เครื่องยนต์ขับเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (Prime Mover) ตราอักษร PERKINS เครื่องกำเนิดไฟฟ้า (Generator) ตราอักษร MARATHON MAGNAPLUS เกียร์ทด ตราอักษร TWIN DISC ชนิด Intermediate Duty ขนาด Input Rating สูงสุดที่ 1,145 kW ที่ความเร็วรอบ 2,100 RPM จำนวน 2 ชุดเครื่อง ระบบเพลาใบจักรแบบ Fixed Pitch จำนวน 2 ชุดอาวุธประจำเรือ อาวุธปืนหลัก ปืนกลขนาด 20 มิลลิเมตร จำนวน 1 กระบอก ติดตั้งบริเวณหัวเรือ อาวุธปืนรอง ปืนกลขนาด .50 นิ้ว จำนวน 1 กระบอก เครื่องยิงลูกระเบิด 81 มิลลิเมตร ร่วมแกน จำนวน 1 แท่น ติดตั้งบริเวณท้ายเรือ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น