หน้าเว็บ

วันพุธที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2560

ภาพการทดสอบลูกปืนฝึก ที่วิจัยและพัฒนาโดย กรมสรรพาวุธทหารเรือ

การทดสอบการยิงลูกปืนฝึก ขนาด 30 มิลลิเมตร ที่ใช้สำหรับปืนขนาด 30 มม. ของ ยานเกราะล้อยาง BTR และบนเรือประเภทต่างๆ ของกองทัพเรือ ที่ติดตั้งปืนขนาด 30 มม. ซึ่งเป็นโครงการพัฒนายุทโธปกรณ์ร่วมกันของกรมสรรพาวุธทหารเรือ กับสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) หรือ สทป. เพื่อสร้างความมั่นใจในการผลิตลูกปืนที่ได้รับมาตรฐาน และพร้อมใช้สนับสนุนภารกิจของกองทัพ ตามนโยบายพัฒนาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ สำหรับคุณสมบัติของลูกปืนฝึก ขนาด 30 x 165 มิลลิเมตร มีความสูง 165 มิลลิเมตร น้ำหนักเพียง 3 กรัม ส่วนคุณสมบัติทางเทคนิค สามารถยิงหวังผลได้ในระยะ 2 กิโลเมตร ในความเร็ว 950 เมตร/ต่อ 30 วินาที

การพัฒนายุทโธปกรณ์ของกรมสรรพาวุธทหารเรือ ร่วมกับ สทป.ในครั้งนี้ ถือเป็นก้าวแรกในการสร้างความแข็งแกร่งด้านการผลิตอาวุธให้กับกองทัพไทย ซึ่งจะสามารถช่วยลดงบประมาณในการสั่งซื้อหรือนำเข้าอาวุธจากต่างประเทศ เพราะเพียงแค่ลูกปืนฝึก หากสั่งซื้อจากต่างประเทศ จะมีราคานัดละเกือบ 4,000 บาท แต่หากเป็นกระสุนที่กรมสรรพวุธทหารเรือทำขึ้นเอง จะสามารถลดค่าใช้จ่ายที่ต้องเสียไปนัดละเกือบ 1,000 บาท

แนวทางการพัฒนาเช่นนี้ เชื่อว่าจะสามารถตอบสนองนโยบายการจัดตั้งโรงงานผลิตอาวุธในประเทศไทยในอนาคตอันใกล้นี้ด้วย ด้านสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ ซึ่งทำหน้าที่ตรวจสอบมาตรฐานยุทโธปกรณ์ มองว่า ความสำเร็จของการผลิตครั้งนี้จะเป็นรากฐานสำคัญในการผลิตยุทโธปกรณ์และอาวุธต่างๆ ให้มีมาตรฐานเทียบเคียงกับสากล ซึ่งนอกจากจะช่วยในการฝึกของกองทัพแล้ว ยังสร้างความเชื่อมั่นในผลิตภัณฑ์ และสามารถจำหน่ายให้กับประเทศอื่นได้อีกด้วย

ผลจากการทดสอบ ทำให้เห็นว่าแนวทางการวิจัยและพัฒนากิจการด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ เพื่อพึ่งพาตนเองของกองทัพ ตามนโยบายของกระทรวงกลาโหมนั้น นอกจากจะช่วยประหยัดงบประมาณของประเทศแล้ว ยังสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจของชาติอีกด้วย / http://www.now26.tv/view/97497
ภาพการทดสอบลูกปืน ๓๐x๑๗๓ (ชนิดฝึก) บนเรือหลวงอ่างทอง
ภาพการทดสอบลูกปืน ๓๐x๑๖๕ (ชนิดฝึก) ณ สนามฝึก ทร.หมายเลข ๑๖ บ้านจันทเขลม
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ภาพการทดสอบลูกปืนขนาด ๓๗ มม. สำหรับปืนเรือ Type ๗๖ ที่สนามทดสอบอาวุธ กรมสรรพาวุธทหารเรือ (ทุ่งโปรง)
http://www.ordn.navy.mi.th/ammunition/index.php/main/detail/content_id/33
http://www.ordn.navy.mi.th/ammunition/index.php/main/detail/content_id/34
http://www.ordn.navy.mi.th/ammunition/index.php/main/detail/content_id/42

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น